หลายภาคส่วนบูรณาการร่วมมือช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกมะม่วงชาวลำปาง หลังได้รับผลกระทบจากโควิด-19

  • ข่าวจาก : สวท.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 11 มิ.ย. 2564
  • อ่าน : 200 ครั้ง

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง สำนักงานพาณิชยจังหวัดลำปาง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง สำนักงานเกษตรจังหวัดลำปาง สำนักงานเกษตรอำเภอห้างฉัตร สภาเกษตรกรจังหวัดลำปาง และบริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด พร้อมด้วยนายนเรศวร์ฤทธิ์  อุบลศรี นายอำเภอห้างฉัตร ร่วมลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ผลผลิตมะม่วงในพื้นที่อำเภอห้างฉัตร เพื่อหาแนวทางช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกมะม่วง อำเภอห้างฉัตร โดยมีนายทองใบ อยู่เจริญ ประธานผู้ปลูกมะม่วงอำภอห้างฉัตร เป็นตัวแทนเกษตรกรผู้ให้ข้อมูล โดยผลผลิตที่ต้องการให้ช่วยเหลือหาตลาดในช่วงนี้ ได้แก่ มะม่วงพันธุ์จินหวง ประมาณ 10 ตัน และพันธุ์ทองดำ (ผลผลิตจะออกสู่ตลาดตั้งแต่ปลายเดือน ก.ค.64) ประมาณ 20 ตัน ซึ่งประสบปัญหาจากการแพร่ระบาดของ covid-19 ส่งผลให้ไม่สามารถส่งออกผลผลิตได้

แนวทางการช่วยเหลือ ประกอบด้วย (1.)สนับสนุนอัตราค่าส่งสินค้าผ่าน บจ.ไปรษณีย์ไทย ในราคาพิเศษ 5 กิโลกรัมแรก 30 บาท กิโลกรัมต่อไป กิโลกรัมละ 8 บาท (2.)ส่งเสริมการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายผลผลิตผ่าน Thailandpostmart.com โดยบริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัด (3.)จัดจำหน่ายสินค้าผ่านทางระบบ Offline ของ บจ.ไปรษณีย์ไทย ซึ่งจะกระจายไปยังสาขาของที่ทำการไปรษณีย์ทั่วประเทศ กว่า 1,400 สาขา (4.)ประชาสัมพันธ์การจำหน่ายผลผลิตผ่านช่องทางของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำปาง ทั้ง offline และ online (5.)สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำปาง จัดสรรพื้นที่จำหน่ายผลผลิตให้กลุ่มเกษตรกร เช่น หน้าห้างสรรพสินค้าฯในพื้นที่ สถานีบริการน้ำมันในจังหวัด และตลาดเกษตรกร (6.)สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำปางสนับสนุนกล่องบรรจุผลไม้ เพื่อช่วยลดต้นทุนบรรจุภัณฑ์ของเกษตรกร กรณีมีการสั่งซื้อผ่านทางช่องทางออนไลน์ และ (7.)หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะช่วยประสานเครือข่ายของแต่ละหน่วยในการประชาสัมพันธ์และรับ order ส่งให้สวนฯ โดยเฉพาะองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางรับที่จะช่วยอีกทางหนึ่ง

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อัมฤทธิ์ จานุวี โทร. 0632704713
ผู้เรียบเรียง : เยาวลักษณ์ เครือคำขาว
แหล่งที่มา : สวท.ลำปาง

ข่าวที่น่าสนใจ