One Hone พม.ลำปาง จับมือหลายหน่วยงาน ตรวจเยี่ยม 2 ครอบครัวอำเภอวังเหนือ กรณีขอความช่วยเหลือผ่านช่องทางสายด่วน 1300

  • ข่าวจาก : สวท.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 18 มิ.ย. 2564
  • อ่าน : 186 ครั้ง

นายณรงฤทธิ์  นุปิง ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำปาง สาธารณสุขอำเภอวังเหนือ เจ้าหน้าที่บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลำปาง อพม. ในพื้นที่ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังเหนือ และนักศึกษาฝึกภาคปฏิบัติคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ประสบปัญหาทางสังคม 2 ราย ที่อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง ภายใต้ “กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน 904 ช่วยเหลือประชาชน” มอบสิ่งของอุปโภค - บริโภค รายละเอียดผู้ประสบปัญหาฯ ดังนี้

รายที่แรก ได้รับการประสานจากภรรยาของผู้ประสบปัญหาโดยตรง ผ่านช่องทางเพจ Facebook ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดลำปาง ว่าครอบครัวของตนประสบปัญหาความเดือดร้อนรายได้ไม่เพียงพอแก่การครองชีพ ณ บ้านเลขที่ 41 ม.2 บ้านใหม่พัฒนา ต.วังเหนือ อ.วังเหนือ เนื่องจากสามี (นายศักดิ์สิทธิ์ นามสมมุติ อายุ 50 ปี) ประสบอุบัติเหตุเมื่อปี พ.ศ. 2561 ส่งผลให้เป็นผู้พิการทางการเคลื่อนไหว ป่วยติดเตียง ไม่มีรายได้ และมีปัญหาสุขภาพจิต จากการสอบข้อเท็จจริงทราบว่าครอบครัวผู้ประสบปัญหา ได้รับการช่วยเหลือจากหน่วยงานในพื้นที่และหน่วยงาน พม. มาโดยตลอด ในเรื่องของการมีรายได้และที่อยู่อาศัย ผอ.ศูนย์คุ้มครองฯ จึงชี้แจงถึงระเบียบของการเยียวยาเงินสงเคราะห์ให้เกิดความเข้าใจ และให้คำปรึกษา แนะนำ พร้อมหารือร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่เรื่องการมีงานทำและมีรายได้ กรณีครอบครัวของนายศักดิ์สิทธิ์ฯ ศูนย์คุ้มครองฯ ได้ให้ความช่วยเหลือเป็นเงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและไร้ที่พึ่งเมื่อเดือนมกราคม 2564 ที่ผ่านมา  จำนวน 3,000 บาท

รายที่สอง ได้รับการประสานจากหน่วยงาน พม. One Home ลำปาง กรณี นายนิรันดร์ นามสมมุติ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง ประสานขอรับการช่วยเหลือด้วยตนเองผ่านช่องทางสายด่วน 1300 และศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำปาง ว่าตนประสบปัญหาความเดือดร้อนด้านการเงิน รายได้ไม่เพียงพอแก่การครองชีพ ต้องการเงินค่าเดินทางไปรักษาพยาบาล อีกทั้งอาศัยอยู่เพียงลำพัง บุตรและภรรยาไม่ได้มาดูแล ซึ่งก่อนหน้านี้เคยขอความช่วยเหลือเช่นกันและหน่วยงานได้ให้ความช่วยเหลือเรียบร้อยแล้ว ผอ.ศูนย์คุ้มครองฯ และหน่วยงาน พม.จังหวัดลำปาง จึงชี้แจงถึงระเบียบของการเยียวยาเงินสงเคราะห์ โดยจะให้ความช่วยเหลือเป็นเงินสงเคราะห์ครอยครัวผู้มีรายได้น้อยและไร้ที่พึ่ง เป็นเงิน 3,000 บาท  พร้อมทั้งให้คำปรึกษา แนะนำ หารือร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ และจะดำเนินการตามกระบวนการให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสม ต่อไป

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อัมฤทธิ์ จานุวี โทร.0632704713
ผู้เรียบเรียง : เยาวลักษณ์ เครือคำขาว
แหล่งที่มา : สวท.ลำปาง

ข่าวที่น่าสนใจ