พช.ลำปาง เดินหน้าเพิ่มประสิทธิภาพกลไกขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

  • ข่าวจาก : สวท.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 18 มิ.ย. 2564
  • อ่าน : 84 ครั้ง

นายชาตรี ธินนท์ พัฒนาการจังหวัดลำปาง มอบหมายให้ นายประจักษ์จิตร สายนะที ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน เป็นประธานดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแก่กลไกการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี แก่คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด/ตำบล และเจ้าหน้าที่โครงการ ณ ห้องประชุมวังธาร โรงแรมรีเจนท์ ลอด์จ ลำปาง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแก่กลไกการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

ทั้งนี้  ได้รับเกียรติจากนายวีระพันธ์ แก้วรัตน์ อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเนชั่น ลำปาง มาบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทภารกิจของกลไกการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี การบริหารจัดการเครือข่ายอย่างมีประสิทธิภาพ, การวิเคราะห์กลั่นกรองโครงการที่สมาชิกขอรับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี, การติดตามตรวจสอบโครงการที่สมาชิกขอรับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี, การบริหารจัดการหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และการจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในพื้นที่จังหวัดลำปาง

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : กาญจนา ฟูปิง
ผู้เรียบเรียง : เยาวลักษณ์ เครือคำขาว
แหล่งที่มา : สวท.ลำปาง

ข่าวที่น่าสนใจ