เกษตรลำปาง จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พัฒนาเครือข่ายงานส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่

  • ข่าวจาก : สวท.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 18 มิ.ย. 2564
  • อ่าน : 137 ครั้ง

นายสมมารถ สยมภาค เกษตรจังหวัดลำปาง เป็นประธานการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามระบบส่งเสริมการเกษตร ครั้งที่ 2/2564 ตามโครงการพัฒนาเครือข่ายงานส่งเสริมการเกษตร (ขับเคลื่อนการทำงานส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนา ประกอบด้วย หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย เกษตรอำเภอ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร เจ้าหน้าที่ธุรการ และพนักงานราชการในสังกัดสำนักงานเกษตรจังหวัดลำปาง จาก 3 อำเภอ ประกอบด้วย อำเภอเมืองลำปาง อำเภอเกาะคา และอำเภอห้างฉัตร

ทั้งนี้  กิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย Routine to Research: R2R เพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาและแนวทางการพัฒนาร่วมกัน ซึ่งเป็นการสนับสนุนการปฏิบัติงานตามระบบส่งเสริมการเกษตรให้มีประสิทธิภาพ

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : กาญจนา ฟูปิง
ผู้เรียบเรียง : เยาวลักษณ์ เครือคำขาว
แหล่งที่มา : สวท.ลำปาง

ข่าวที่น่าสนใจ