จ.ลำปาง จัดพิธีรับมอบเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ (AED) จากสภากาชาดไทย พร้อมส่งต่อให้แต่ละอำเภอติดตั้ง เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน

  • ข่าวจาก : สวท.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 23 มิ.ย. 2564
  • อ่าน : 174 ครั้ง

นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีรับมอบเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ (AED) จำนวน 14 เครื่อง จากสภากาชาดไทย พร้อมทั้งส่งต่อให้แต่ละอำเภอติดตั้งในสถานที่ต่าง ๆ ตามความเหมาะสม เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินที่หัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันนอกสถานพยาบาลได้ ณ ห้องประชุมสุรินทร์ - สมพร ชั้น 6 อาคารนวมินทรราชประชาภักดี โรงพยาบาลลำปาง โดยมี นายแพทย์ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง นายแพทย์พงษ์ศักดิ์ โสภณ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำปาง นายอำเภอ ผู้แทนแต่ละอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมพิธีฯ พร้อมการอบรมวิทยากร ครู ก. การให้ความรู้ในเรื่องกระบวนการช่วยฟื้นคืนชีพ และความรู้ในการใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ(AED) พร้อมการสอนสาธิต และแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ การช่วยฟื้นคืนชีพ เพื่อเป็นประโยชน์และนำกลับไปใช้ได้ในชีวิตจริงสำหรับทุกคน หากเกิดเหตุการณ์สามารถทราบจุดที่เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ(AED) ติดตั้งและช่วยผู้เกิดเหตุได้ทันเวลา

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง กล่าวว่า ภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันคร่าชีวิตคนไทย 54,000 คนต่อปี (เฉลี่ย 6 คนต่อชั่วโมง) เป็นสาเหตุการเสียชีวิตสูงสุดอันดับ 3 รองจากมะเร็ง และอุบัติเหตุ ภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน คือ ภาวะที่หัวใจหยุดการส่งเลือดไปเลี้ยงอวัยวะส่วนต่าง ๆ ในร่างกายอย่างทันที ผู้ที่เกิดอาการจะหมดสติภายใน 10 วินาที และเนื้อสมองจะเริ่มเสียหายภายในระยะเวลา 4 นาทีจากอาการขาดเลือด ความน่ากลัวของภาวะอาการนี้ สามารถเกิดขึ้นได้กับคนทุกวัยไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ โดยไม่จำเป็นต้องเป็นโรคหัวใจหรือมีโรคประจำตัวอื่น ๆ และไม่มีอาการเตือนล่วงหน้า และในปัจจุบันมีการติดตั้งเครื่อง AED ในที่สาธารณะที่มีความเสี่ยง เช่น สถานีรถโดยสาร สนามบิน บนเครื่องบิน บนรถไฟ สนามกีฬา ห้างสรรพสินค้า สถานที่ท่องเที่ยว หน่วยบริการของราชการ ในสถานที่เหล่านี้จึงจำเป็นต้องมีบุคลากรที่สามารถใช้เครื่อง AED ได้และต้องพร้อมใช้ ประชาชนสามารถเข้าถึงได้

สภากาชาดไทยได้จัดทำโครงการบริจาคเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ (AED) จำนวน 1,100 เครื่อง ซึ่งได้รับบริจาคจากการจัดกิจกรรมวิ่งกระตุกหัวใจ 125 ปี ของสภากาชาดไทยสำหรับส่งต่อให้ทุกจังหวัดติดตั้ง ดูแลบำรุงรักษาในส่วนภูมิภาค 76 จังหวัดทั่วประเทศได้ใช้ยามฉุกเฉิน และได้ส่งมอบไปแล้ว 11 จังหวัด จำนวน 236 เครื่อง โดยจังหวัดลำปางได้รับจัดสรร จำนวน 14 เครื่อง

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อัมฤทธิ์ จานุวี โทร.0632704713
ผู้เรียบเรียง : เยาวลักษณ์ เครือคำขาว
แหล่งที่มา : สวท.ลำปาง

ข่าวที่น่าสนใจ