จังหวัดลำปาง จัดตั้งโรงพยาบาลสนามในเขตโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีย์ จำนวน 140 เตียง รองรับผู้ป่วยโรคโควิด-19 พร้อมควบคุมโรคโดยดูแลแบบ Bubble & Sealed

  • ข่าวจาก : สวท.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 8 ก.ค. 2564
  • อ่าน : 140 ครั้ง

นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยนายแพทย์ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง ได้เปิดเผยผลการสอบสวนโรค จากกรณีพบการแพร่ระบาดเป็นกลุ่มก้อนในโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีย์ ซึ่งมีผู้ติดเชื้อโรคโควิด-19 จำนวน 5 คน

ในการบริหารสถานการณ์ครั้งนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ร่วมกับโรงพยาบาลลำปาง ได้เข้าดำเนินการควบคุมโรคโดยดูแลแบบ Bubble & Sealed คือมีการจำกัดการเคลื่อนย้าย/แยกกลุ่มที่มีอาการออก ตรวจหาเชื้อโควิด-19 และให้การรักษา โดยพบว่ามีนักเรียนและบุคลากรที่พักในโรงเรียน จำนวน 879 คน จำแนกเป็นครู 72 คน บุคลากรอื่น 34 คน นักเรียน 773 คน ซึ่งในกลุ่มดังกล่าวพบนักเรียนที่มีความเสี่ยง 170 คน แสดงอาการ 32 คน โดยกลุ่มที่พักอาศัยในโรงเรียนได้รับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 แล้วจำนวน 308 คน ขณะนี้อยู่ระหว่างการรอผลตรวจ  

นอกจากนี้ สำหรับข้อมูลกลุ่มที่มีการเดินทางเข้า-ออกทุกวัน พบว่ามีจำนวน 118 คน จำแนกเป็นนักเรียนที่ไม่ได้พักในหอพัก 46 คน บุคลากรของโรงเรียน 56 คน และนักศึกษาฝึกงาน 16 คน แยกพักอาศัยอยู่ในเขตอำเภอเมืองลำปาง 106 คน แม่ทะ 5 คน เมืองปาน 3 คน เกาะคา 1 คน แจ้ห่ม 1 คน งาว 1 คน และห้างฉัตร 1 คน โดยกลุ่มที่ไม่ได้พักอาศัยในโรงเรียนได้เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 แล้วจำนวน 108 คน ขณะนี้อยู่ระหว่างการรอผลตรวจ และให้กักแยกตัวเองที่บ้านอย่างเคร่งครัดเป็นเวลาอย่างน้อย 14 วัน 

อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการควบคุมโรค ทางจังหวัดลำปางโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เตรียมความพร้อมจัดตั้งโรงพยาบาลสนามในเขตโรงเรียน เพื่อรองรับผู้ป่วยที่ไม่มีอาการ หรือมีอาการเล็กน้อย จำนวน 140 เตียง โดยเป็นห้องแยกสำหรับผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 80 เตียง และผู้ที่มีอาการซึ่งอยู่ระหว่างรอผลการตรวจ จำนวน 60 เตียง 

ทั้งนี้ ขอให้ผู้ปกครองมั่นใจในการดูแลบุตรหลานของท่าน และขอความร่วมมืองดเว้นการเดินทางมารับเด็กกลับบ้าน เนื่องจากอาจมีการนำเชื้อไปแพร่ระบาดในครอบครัวและชุมชนได้ โดยหากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อได้ที่สายด่วนศูนย์โควิด-19 จังหวัดลำปาง โทร 093 140 8023 ได้ทุกวัน ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น.

 

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อัมฤทธิ์ จานุวี โทร. 063 270 4713
ผู้เรียบเรียง : เยาวลักษณ์ เครือคำขาว
แหล่งที่มา : สวท.ลำปาง

ข่าวที่น่าสนใจ