กฟผ.แม่เมาะ นำสื่อมวลชนเยี่ยมชมโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนแม่เมาะ เครื่องที่ 1 พร้อมพูดคุยหัวข้ออนาคตของโรงไฟฟ้าแม่เมาะ และมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม

  • ข่าวจาก : สวท.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 12 ก.พ. 2563
  • อ่าน : 729 ครั้ง

     (12 กุมภาพันธ์ 2563) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศเทศไทย แม่เมาะ จ.ลำปาง นำโดยนายพลศรี  สุวิศิษฎ์อาษา ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า 2 พร้อมบุคลากร ให้การต้อนรับเหล่าสื่อมวลชน เข้าเยี่ยมชมโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนแม่เมาะ เครื่องที่ 1 ที่ปัจจุบันได้มีการดำเนินการจ่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ไปแล้วอย่างเป็นทางการ เมื่อเดือนกันยายน 2562 ที่ผ่านมา โดยใช้เทคโนโลยีอัลตร้าซุปเปอร์คริติคัล ที่ทันสมัยที่สุดในปัจจุบัน

     จากนั้นภายหลังจากการเยี่ยมชมแล้วเสร็จ ได้มีการบรรยายรับฟัง แลกเปลี่ยนความคิดเห็นหัวข้อต่างๆ อาทิ เรื่องอนาคตของโรงไฟฟ้าแม่เมาะ และมาตรการดูแลสิ่งแวดล้อมของ กฟผ.แม่เมาะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาฝุ่นละออง โรงไฟฟ้าแม่เมาะได้มีการติดตั้งสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ ทั้ง 11 สถานี และเมื่อปี 2537 กรมควบคุมมลพิษได้ทำการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศเพิ่มอีก 3 จุด ในพื้นที่ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง ได้แก่ ต.สบป้าด ต.บ้านดง และ ต.แม่เมาะ เพื่อสร้างความมั่นใจในเรื่องของการดูแลคุณภาพอากาศและสิ่งแวดล้อม ให้สามารถตรวจสอบได้แบบออนไลน์ตลอดทั้งปี

     นอกจากนี้โรงไฟฟ้าแม่เมาะจังหวัดลำปาง ได้ร่วมมือกันศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ศึกษาที่มา รวมถึงการพัฒนาต้นแบบการตรวจวัดจำแนกฝุ่น PM 2.5 เพื่อแยกอนุภาคฝุ่น ที่เกิดจากกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้า และฝุ่นชนิดอื่นๆ เพื่อยืนยันแหล่งที่มา ว่าเกิดจากกระบวนการผลิต หรือเกิดจากการเผาเชื้อเพลิงทั่วไปเพื่อไขข้อข้องใจต่อประชาชน

     ทั้งนี้ในปัจจุบันโรงไฟฟ้าแม่เมาะมีโรงไฟฟ้าทั้งหมดรวม 10 เครื่อง (เครื่องที่ 4-13) กำลังผลิตรวมทั้งสิ้น 2,180 เมกะวัตต์ เมื่อโรงไฟฟ้าทดแทนโรงไฟฟ้าแม่เมาะเครื่องที่ 4-7 (MMRP1) ก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2562 โรงไฟฟ้าแม่เมาะจะมีโรงไฟฟ้ารวมทั้งหมด 10 เครื่อง (ปลดเครื่อง 4-7 ออกจากระบบ) กำลังผลิตรวมทั้งสิ้น 2,275 เมกะวัตต์ ผลิตพลังงานไฟฟ้าได้ประมาณ 18,000 ล้านหน่วยต่อปี ซึ่งถือว่า กฟผ.แม่เมาะ ใส่ใจพัฒนาในเรื่องของความมั่นคงด้านพลังงานไฟฟ้าอย่างยังยืน

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ธนากร ลังกาพินธุ์
ผู้เรียบเรียง : เยาวลักษณ์ เครือคำขาว
แหล่งที่มา : สวท.ลำปาง

ข่าวที่น่าสนใจ