กฟผ.แม่เมาะ มอบงบฯ จัดซื้อรถยนต์ตรวจการณ์ สนับสนุนภารกิจลาดตระเวน ป้องกัน รักษาป่า ให้สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง)

  • ข่าวจาก : สวท.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 8 ก.ค. 2564
  • อ่าน : 95 ครั้ง

นายประจวบ ดอนคำมูล ผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนและบริหารเหมืองแม่เมาะ เป็นผู้แทนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ มอบงบประมาณสำหรับจัดซื้อรถยนต์ตรวจการณ์ ในภารกิจลาดตระเวน ป้องกัน รักษาป่า ให้แก่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง) จำนวน 1 คัน โดยมีนายสมศักดิ์​ สกุลวรรณรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง) เป็นผู้แทนรับมอบ ทั้งนี้  เพื่อสนับสนุนภารกิจลาดตระเวนป้องกันและดูแลรักษาพื้นที่ป่าไม้ให้อุดมสมบูรณ์ รวมทั้งเพื่อให้คนได้อยู่ร่วมกับป่าอย่างสมดุลและยั่งยืน ทำให้ประเทศได้รับประโยชน์อย่างคุ้มค่าทาง สังคม เศรษฐกิจ ความมั่นคงและสิ่งแวดล้อม

ทั้งนี้  เนื่องจากที่ผ่านมา กฟผ.แม่เมาะ ได้รับอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตป่า เพื่อดำเนินภารกิจที่เกี่ยวข้องกับการทำเหมืองในการจัดหาเชื้อเพลิงผลิตกระแสไฟฟ้า นอกจากนี้ กฟผ.แม่เมาะ ยังมีแผนร่วมกับกรมป่าไม้ในการเพิ่มพื้นที่ป่า โดยการจัดทำโครงการปลูกป่าตามแนวพระราชดำริฯ เพื่อเป็นพื้นที่อนุรักษ์ธรรมชาติและดูแลสภาพแวดล้อม บริเวณที่ทิ้งดินใกล้กับชุมชนตำบลบ้านดง อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง เพิ่มเติมด้วย

 

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : กาญจนา ฟูปิง
ผู้เรียบเรียง : เยาวลักษณ์ เครือคำขาว
แหล่งที่มา : สวท.ลำปาง

ข่าวที่น่าสนใจ