ปศุสัตว์ จ.ลำปาง เร่งระงับควบคุมการแพร่ระบาดของโรคลัมปี สกิน พร้อมปูพรมรณรงค์ฉีดวัคซีน ทั้ง 13 อำเภอ

  • ข่าวจาก : สวท.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 9 ก.ค. 2564
  • อ่าน : 98 ครั้ง

นายศร  ธีปฏิมากร ปศุสัตว์จังหวัดลำปาง เปิดเผยว่า จังหวัดลำปาง ได้มีการตรวจสอบพบการแพร่ระบาดของโรคลัมปี สกิน ครั้งแรกเมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมา ในเขตพื้นที่อำเภอห้างฉัตร และโรคได้มีการแพร่กระจายออกไปตามชุมชนต่าง ๆ โดยปัจจุบันจากการตรวจสอบโรคพบการแพร่ระบาดอยู่ในเขตท้องที่ 9 อำเภอ มีจำนวนสัตว์ป่วยแล้ว รวมอยู่ประมาณกว่า 1,000 ตัว และมีสัตว์ที่เสียชีวิตจากโรคประมาณ 30-40 ตัว แต่ส่วนใหญ่จะเป็นสัตว์ที่มีอายุน้อย หรือสุขภาพร่างกายไม่แข็งแรง

ปศุสัตว์จังหวัดลำปาง พร้อมด้วย นายธนารัฐ  สายเทพ นายอำเภอเกาะคา พร้อมคณะทีมเจ้าหน้าที่ในส่วนงานที่เกี่ยวข้อง จากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำปาง สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเกาะคา ด่านกักกันสัตว์ลำปาง เทศบาลตำบลไหล่หิน และสำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ ร่วมเดินทางลงพื้นที่ออกเยี่ยมเยือนพบปะให้กำลังใจกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อตามโครงการ "ธนาคารโคกระบือ ตามพระราชดำริ" ในเขตท้องที่อำเภอเกาะคา บ้านแม่ฮวก หมู่ที่ 3 ตำบลไหล่หิน เพื่อทำการรณรงค์สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคลัมปี สกิน หรือ โรคตุ่มพองในโคกระบือ หลังจากที่ทางสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำปาง ได้มีการสอบสวนโรคพบการแพร่ระบาดโรคลัมปี สกิน อยู่ในกลุ่มโคกระบือของเกษตรกรผู้เลี้ยงในชุมชนบ้านแม่ฮวก

ทั้งนี้ เพื่อจำกัดและควบคุมโรคในชุมชนเขตพื้นที่ โดยการกระจายฉีดวัคซีนครั้งนี้ ทางสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำปาง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้นำเจ้าหน้าที่สัตว์แพทย์จัดขบวนเคลื่อนที่เร็ว แบ่งออกเป็น 5 สาย ร่วมกับสมาชิกเกษตรผู้เลี้ยงโคเนื้อบ้านแม่ฮวก กระจายลงพื้นที่ออกฉีดวัคซีน เสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคลัมปี สกิน ให้แก่ประชากรโคกระบือในพื้นที่ทั่วทั้งชุมชน โดยมีเป้าหมายฉีดวัคซีนให้ครอบคลุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของประชากรโคกระบือที่มีอยู่ทั้งหมด โดยในส่วนของการควบคุมป้องกันโรค

ปศุสัตว์จังหวัดลำปาง กล่าวเพิ่มเติมว่า ขณะนี้ทางหน่วยงานได้มีการแจ้งให้กับพื้นที่ทุกอำเภอทั้ง 13 อำเภอในจังหวัดลำปาง ให้มีการรณรงค์ป้องกันโรค ทั้งในเรื่องของการกำจัดแมลงดูดเลือด เช่น เห็บ ยุง แมลงวัน ซึ่งเป็นพาหะหลักที่จะก่อให้เกิดการแพร่ระบาด การเข้มงวดและควบคุมการเคลื่อนย้ายสัตว์เลี้ยง รวมทั้งแจ้งเกษตรกรผู้เลี้ยงให้หมั่นดูแลสัตว์เลี้ยงให้มีสุขภาพที่แข็งแรง เนื่องจากโรคลัมปี สกิน ถือเป็นโรคทางไวรัส ซึ่งปัจจุบันยังไม่มีตัวยารักษาโดยตรง จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องดูแลให้สัตว์เลี้ยงมีสุขภาพที่แข็งแรงอยู่เสมอ อย่างไรก็ตามในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคนั้น ขณะนี้สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำปาง ได้เร่งดำเนินการฉีดวัคซีนควบคุมโรคลัมปี สกิน ให้แก่โคกระบือในพื้นที่เป้าหมาย โดยระยะแรกจังหวัดลำปางได้รับการจัดสรรวัคซีน ลัมปี สกิน จากกรมปศุสัตว์จำนวนทั้งสิ้น 4,780 โด๊ส ซึ่งจะได้ดำเนินการฉีดให้กับสัตว์เลี้ยงในโครงการ "ธนาคารโคกระบือ ตามพระราชดำริ" ภายในเขตพื้นที่จังหวัดก่อนเป็นกลุ่มแรก โดยจากการสำรวจมีจำนวนสัตว์เลี้ยงอยู่ประมาณกว่า 2,000 ตัว และวัคซีนในส่วนที่เหลือจึงจะได้นำไปฉีดให้กับสัตว์เลี้ยงของเกษตรตามพื้นที่ต่าง ๆ ตามลำดับ

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อัมฤทธิ์ จานุวี/ พิมพ์ลภัส เมืองจันทึก (นักศึกษาฝึกประสบการณ์)
ผู้เรียบเรียง : เยาวลักษณ์ เครือคำขาว
แหล่งที่มา : สวท.ลำปาง

ข่าวที่น่าสนใจ