จิตอาสาอำเภอแม่ทะ ร่วมทำความดี จัดกิจกรรมทำความสะอาดศาสนสถาน เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

  • ข่าวจาก : สวท.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 11 ก.ค. 2564
  • อ่าน : 123 ครั้ง

ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง ดำเนินการโครงการจิตอาสาพระราชทาน "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ณ วัดบ้านแม่อิบ หมู่ที่ 3  ตำบลบ้านกิ่ว และ ตลาดสดบ้านหนามปู่ย่า หมู่ที่ 8 ตำบลนาครัว  อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

มี นางสุรีย์  มาปลูก นายอำเภอแม่ทะ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนจิตอาสาในพื้นที่บ้านแม่อิบ หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านกิ่ว จำนวน 50 คน ร่วมกันจัดกิจกรรมทำความสะอาดศาสนสถาน เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2564

นอกจากนี้ นายกเทศมนตรีตำบลป่าตันนาครัว และพนักงาน เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ จำนวน 80 คน ร่วมกันทำความสะอาดและปรับภูมิทัศน์ย่านการค้าตลาดชุมชน เนื่องในวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช (11 กรกฎาคม) โดยผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อัมฤทธิ์ จานุวี โทร. 0632704713
ผู้เรียบเรียง : เยาวลักษณ์ เครือคำขาว
แหล่งที่มา : สวท.ลำปาง

ข่าวที่น่าสนใจ