สำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่ทะ จ.ลำปาง ลงพื้นที่ฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า

  • ข่าวจาก : สวท.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 13 ก.พ. 2563
  • อ่าน : 778 ครั้ง

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่ทะ จ.ลำปาง ลงพื้นที่ฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระ ศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

     สำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่ทะ จ.ลำปาง ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลดอนไฟ ลงพื้นที่ให้บริการฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้า โครงการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าในระดับท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563 ตามนโยบายเดินหน้าลำปาง สุขทุกด้าน สุขด้านปศุสัตว์ ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระ ศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ที่พระองค์ทรงห่วงใยปัญหาโรคพิษสุนัขบ้าที่เป็นปัญหาสำคัญของชาติ      จึงมีพระประสงค์ให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากประเทศไทย เห็นผลเป็นรูปธรรมตามพระปณิธาน ซึ่งการลงพื้นที่ในครั้งนี้ ยังเป็นการสร้างและพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์ในการดำเนินการด้านป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้มีประสิทธิภาพสูงสุดในการให้บริการแต่ละครั้ง

     โดยได้ดำเนินการฉีดวัคซีนในพื้นที่ 8 หมู่บ้าน ตามที่ได้มีการลงทะเบียนไว้จำนวนวัคซีน 345 โดส แบ่งเป็นการให้บริการสุนัข 225 ตัว แมว 120 ตัว และนอกเหนือจากการลงทะเบียน จำนวนวัคซีน 221 โดส แบ่งเป็น สุนัข 101 ตัว แมว 120 ตัว รวมทั้งสิ้น 566 โดส

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ธนากร ลังกาพินธุ์
ผู้เรียบเรียง : เยาวลักษณ์ เครือคำขาว
แหล่งที่มา : สวท.ลำปาง

ข่าวที่น่าสนใจ