นายก อบจ.ลำปาง เผยความคืบหน้าการจองวัคซีน “ซิโนฟาร์ม” รอการจัดสรรจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

  • ข่าวจาก : สวท.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 15 ก.ค. 2564
  • อ่าน : 408 ครั้ง

นางสาวตวงรัตน์  โล่ห์สุนทร  นายก อบจ.ลำปาง เปิดเผยกรณีที่ อบจ.ลำปาง ยังไม่ได้รับการจัดสรรวัคซีนทางเลือก “ซิโนฟาร์ม” ตามที่ได้สั่งจองกับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ว่า อบจ.ลำปาง ได้ดำเนินการสั่งจองวัคซีนจำนวน 100,000 โดส  เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2564 โดยได้จัดส่งเอกสารตามที่ราชวิทยาลัย ฯ กำหนดอย่างครบถ้วน รวมทั้งกลุ่มบริจาคแก่ผู้ด้อยโอกาสและผู้ที่เข้าไม่ถึงระบบนัดของวัคซีนหลัก ตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา โดยการจัดสรรวัคซีนขึ้นอยู่กับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จะเป็นผู้พิจารณา

ส่วนเหตุผลที่ อบจ.ลำปาง คาดว่า ยังไม่ได้รับการจัดสรรวัคซีน คือ ประการแรก อาจเป็นเพราะราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์พิจารณาจากระดับความรุนแรงการแพร่ระบาดของโรคในพื้นที่สีแดงที่มีความเสี่ยงสูงเป็นลำดับแรก ในขณะที่ลำปางจัดอยู่ในระดับเสี่ยงน้อยเป็นพื้นที่เฝ้าระวังสีเหลือง ประการที่สอง อาจเนื่องจากเอกสารสำคัญ คือ หนังสือเห็นชอบให้ อบจ.ลำปาง จัดหาวัคซีนซิโนฟาร์ม ทางจังหวัดลำปางดำเนินการส่งไปยังราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ไม่ทันในระยะเวลาที่กำหนด รวมถึงจำนวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สนใจสั่งจองวัคซีนมีเป็นจำนวนมาก จึงต้องทยอยจัดสรรตามลำดับ

โดยยังมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายแห่งที่จองวัคซีนกับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ แต่ยังไม่ได้รับการจัดสรรเช่นเดียวกับ อบจ.ลำปาง อาทิ อบจ.ชลบุรี, อบจ.นนทบุรี, อบจ.ราชบุรี, เทศบาลนครขอนแก่น เป็นต้น ซึ่ง อบจ.ลำปาง ก็คาดหวังว่าจะได้รับการพิจารณาในล๊อตต่อไป ซึ่งราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จะทยอยจัดสรรทุก ๆ 10 วัน

ทั้งนี้ ในล๊อตที่ 1 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ประกาศรายชื่อ อปท. ที่ได้รับการจัดสรรจำนวน 58 แห่ง เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2564 และเปลี่ยนเป็น 69 แห่งในวันที่ 13 กรกฎาคม 2564 และสรุปจำนวนสุดท้ายเป็น 54 แห่ง เมื่อเย็นวันที่ 14 กรกฎาคม ที่ผ่านมา

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อัมฤทธิ์ จานุวี โทร. 063 270 4713
ผู้เรียบเรียง : เยาวลักษณ์ เครือคำขาว
แหล่งที่มา : สวท.ลำปาง

ข่าวที่น่าสนใจ