ลำปาง จัดงาน “LAMPANG ONLINE BUSINESS MATCHING” เพิ่มศักยภาพและเชื่อมโยงเครือข่ายคู่ค้า กระตุ้นเศษฐกิจช่วงโควิด-19

  • ข่าวจาก : สวท.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 18 ก.ค. 2564
  • อ่าน : 175 ครั้ง

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำปาง จัดงานแสดงสินค้าและจับคู่เจรจาธุรกิจการค้า (Business Matching) ระหว่างผู้ประกอบการจังหวัดลำปางและภูมิภาคอื่น ผ่านระบบออนไลน์ ภายใต้กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพและเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ประกอบการสินค้าเกษตรมุ่งสู่เกษตรอินทรีย์ จังหวัดลำปาง โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรปลอดภัยได้มาตรฐานแบบครบวงจร ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16 – 18 กรกฎาคม 2564 ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น G ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ลำปาง  
การจัดงานครั้งนี้เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการสินค้าเกษตรที่ประสบปัญหาเนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้ไม่สามารถพบปะเจรจาการค้ากับลูกค้าด้วยระบบออฟไลน์ได้ ซึ่งวันแรกของการจัดงาน มีการลงนาม MOU จำนวน 8 คู่ค้า มูลค่าประมาณ 80,000 บาท เป็นสินค้ากาแฟจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรเชิงท่องเที่ยวบ่อสี่เหลี่ยม กาแฟปางมะโอ ขุนเขาคอฟฟี่ และข้าวทิพย์สายน้ำแร่แจ้ซ้อน
นอกจากนี้ การจำหน่ายผลิตภัณฑ์และสินค้าเกษตรในงาน ก็ได้รับผลตอบรับที่น่าพอใจ ทั้ง 13 คูหา ประกอบด้วย สับปะรดสดและแปรรูป ลำไย ส้มเกลี้ยง กาแฟ ข้าวแต๋น ข้าวสายน้ำแร่ และกาละแม เป็นต้น
การจัดกิจกรรมเจรจาธุรกิจครั้งนี้ จึงนับว่าสามารถสร้างรายได้และเป็นการเชื่อมโยงสร้างเครือข่ายและเพิ่มช่องทางการตลาดให้แก่ผู้ประกอบการสินค้าเกษตรของจังหวัดลำปางท่ามกลางวิกฤตการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อัมฤทธิ์ จานุวี โทร. 063 270 4713
ผู้เรียบเรียง : เยาวลักษณ์ เครือคำขาว
แหล่งที่มา : สวท.ลำปาง

ข่าวที่น่าสนใจ