“พาณิชย์จังหวัดลำปาง” เตรียมแผน “โครงการรถ Mobile พาณิชย์...ลดราคา! ช่วยประชาชน กระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากจังหวัดลำปาง” ระหว่าง 28 ก.ค. – 26 ส.ค. 64

  • ข่าวจาก : สวท.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 23 ก.ค. 2564
  • อ่าน : 156 ครั้ง

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำปาง จัดประชุมคณะทำงานกำกับดูแลและประสานงาน “โครงการรถ Mobile พาณิชย์...ลดราคา! ช่วยประชาชน กระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากจังหวัดลำปาง” ครั้งที่ 1/2564 โดยมีนางศรีสุรางค์  หล้าส่องสี  พาณิชย์จังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยคณะทำงาน ประกอบด้วย หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำปาง, หอการค้าจังหวัดลำปาง, ผู้แทนภาคประชาชนจังหวัดลำปาง เข้าร่วมประชุม

ที่ประชุมมีมติในประเด็นสำคัญ ประกอบด้วย (1.)รับทราบแนวทางการดำเนินโครงการรถ Mobile พาณิชย์...ลดราคา! ช่วยประชาชน กระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากจังหวัดลำปาง โดยได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินกู้สำหรับแก้ปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ให้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำปางจัดหารถ Mobile จำนวน 9 คัน ระยะเวลา 30 วัน โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 28 กรกฎาคม – 26 สิงหาคม 2564 เพื่อจัดหารถ Mobile นำสินค้าราคาถูกไปจัดจำหน่ายให้กับประชาชนในพื้นที่เป้าหมายในจังหวัดลำปาง (2.)วางแผน กำกับ ดูแล การดำเนิน “โครงการรถ Mobile พาณิชย์...ลดราคา! ช่วยประชาชน กระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากจังหวัดลำปาง” และ (3.)วางแผนการลงพื้นที่เพื่อติดตาม กำกับ ดูแล และตรวจสอบไปยังจุดต่างๆ ตามแผนงานที่กำหนดไว้ใน “โครงการรถ Mobile พาณิชย์...ลดราคา! ช่วยประชาชน กระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากจังหวัดลำปาง”

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อัมฤทธิ์ จานุวี โทร. 063 270 4713
ผู้เรียบเรียง : เยาวลักษณ์ เครือคำขาว
แหล่งที่มา : สวท.ลำปาง

ข่าวที่น่าสนใจ