สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 เร่งตรวจสอบบำรุงรักษาสถานีระบบเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning) สำหรับพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย-ดินถล่ม

  • ข่าวจาก : สวท.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 29 ก.ค. 2564
  • อ่าน : 215 ครั้ง

นายนิทัศน์ สุดดีพงษ์  ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มอบให้ส่วนอุทกวิทยาที่ 1 เชียงใหม่ ลงพื้นที่ดำเนินการตรวจสอบบำรุงรักษาสถานีระบบเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning) สำหรับพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย-ดินถล่ม รวมจำนวน 23 สถานี ในเขตพื้นที่ อำเภองาว อำเภอแม่ทะ อำเภอแม่เมาะ และอำเภอเมือง จังหวัดลำปาง เพื่อให้สถานีพร้อมทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้สถานีเตือนภัยในพื้นที่ตรวจบำรุงรักษา ประชาชนได้รับประโยชน์ ครอบคลุม 48,088 คน 17,455 หลังคาเรือน

สำหรับผู้สนใจขอรับการสนับสนุนโครงการฯ หรือขอคำปรึกษา ติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 โทร 0 5346 5403 และ 08 9205 8164 (ว่าที่ ..สายรุ้ง กลุ่นเขียว ผู้อำนวยการส่วนอุทกวิทยาที่ 1 เชียงใหม่)

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อัมฤทธิ์ จานุวี โทร. 0632704713
ผู้เรียบเรียง : เยาวลักษณ์ เครือคำขาว
แหล่งที่มา : สวท.ลำปาง

ข่าวที่น่าสนใจ