ประชาชนจำนวนมากเลือกซื้อสินค้าจำเป็นใช้ จาดรถ Mobile พาณิชย์...ลดราคา ! ช่วยประชาชน กระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากจังหวัดลำปาง ภายใต้มาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด

  • ข่าวจาก : สวท.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 1 ส.ค. 2564
  • อ่าน : 133 ครั้ง

นางศรีสุรางค์ หล้าส่องสี พาณิชย์จังหวัดลำปาง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำปาง และที่ทำการปกครองอำเภอเมืองลำปางลงพื้นที่ ณ อำเภอเมืองลำปาง และอำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง ติดตามการดำเนินโครงการรถ Mobile พาณิชย์...ลดราคา ! ช่วยประชาชน กระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากจังหวัดลำปาง ซึ่งมีประชาชนอำเภอเมืองลำปาง และอำเภอห้างฉัตร ทยอยมาซื้อสินค้าอย่างต่อเนื่อง

ภายในรถ Mobile พาณิชย์...ลดราคา ! ช่วยประชาชน กระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากจังหวัดลำปาง มีสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นจำหน่าย 6 หมวด ได้แก่ หมวดอาหารและเครื่องดื่ม เช่น ข้าวสาร ไข่ไก่ บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป, หมวดเครื่องปรุงรส เช่น น้ำตาล น้ำมันพืช ซอสปรุงรสต่างๆ, หมวดของใช้ประจำวัน เช่น กระดาษทิชชู แป้ง, หมวดผลิตภัณฑ์ชำระร่างกาย เช่น สบู่ ยาสระผม ยาสีฟัน, หมวดผลิตภัณฑ์ซัก-ล้าง เช่นน้ำยาล้างจาน ผงซักฟอก, และหมวดยารักษาโรค เช่น ยาสามัญประจำบ้าน นอกจากนี้ยังมีการจำหน่ายสินค้าชุมชน สินค้าเกษตรแปรรูป เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร สถาบันเกษตรกรจังหวัดลำปาง ที่ได้รับผลกระทบของโควิด-19 ภายใต้มาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด

ทั้งนี้ ตามนโยบายของกระทรวงพาณิชย์โดยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์) ให้ดำเนินโครงการรถ Mobile พาณิชย์...ลดราคา ! ช่วยประชาชน กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก จำนวน 9 คัน เป็นระยะเวลา 30 วัน ครอบคลุมทั้ง 13 อำเภอ ระหว่างวันที่ 28 กรกฎาคม – 26 สิงหาคม 2564 โดยโครงการรถ Mobile พาณิชย์...ลดราคา ! ช่วยประชาชน กระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากจังหวัดลำปาง ที่มีวัตถุประสงค์ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและการบริโภค รวมทั้งเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้า เพื่อเพิ่มรายได้ให้เกษตรกร ผู้ประกอบการรายย่อย ร้านค้าปลีก / ร้านค้าส่ง / Supplier ในพื้นที่ ตลอดจนทำให้เกิดการจ้างงานให้กับประชาชนเพิ่มขึ้น, เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและลดภาระค่าครองชีพ รวมทั้งการเข้าถึงสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการครองชีพให้กับประชาชนโดยตรง และเพื่อสนับสนุนนโยบายป้องกันยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และงดออกนอกเคหสถานในกรณีที่ไม่จำเป็น ลดการหลีกเลี่ยงการเดินทางไปสถานที่ที่มีความเสี่ยงของการแพร่ระบาดฯ ให้กับประชาชนในพื้นที่ควบคุมหรือพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อัมฤทธิ์ จานุวี โทร. 0632704713
ผู้เรียบเรียง : เยาวลักษณ์ เครือคำขาว
แหล่งที่มา : สวท.ลำปาง

ข่าวที่น่าสนใจ