ลำปาง จัดงาน “มหกรรมสินค้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชน จังหวัดลำปาง” เชื่อมโยงสร้างเครือข่ายและเพิ่มช่องทางการตลาด ช่วงโควิด 19

  • ข่าวจาก : สวท.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 6 ส.ค. 2564
  • อ่าน : 292 ครั้ง

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำปาง จัดงาน “มหกรรมสินค้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชน จังหวัดลำปาง” ภายใต้โครงการส่งเสริมการตลาดและยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนสร้างสรรค์อย่างยั่งยืน ภายใต้แผนบูรณาการพื้นที่ระดับภาค ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5 -8 สิงหาคม 2564 ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น G ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ลำปาง จำนวน 12 คูหา เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่าย ยกระดับรายได้ให้กับเกษตรกร สถาบันเกษตรกร ผู้ประกอบการ สินค้าและบริการ จังหวัดลำปาง ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยภายในงานมีสินค้าเกษตร และสินค้าเกษตรแปรรูป พร้อมสินค้าเด่นจังหวัดลำปาง อาทิ สับปะรดปลอดภัยบ้านเสด็จ ข้าวสายน้ำแร่แจ้ซ้อน กาแฟจากดอยแม่แจ๋ม กาแฟปางมะโอ  ข้าวแต๋น ไข่น้ำแร่ เสื้อผ้าพื้นเมือง สมุนไพร เป็นต้น

โอกาสนี้ นางศรีสุรางค์ หล้าส่องสี พาณิชย์จังหวัดลำปาง ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนาม MOU ซื้อขายสินค้าผ่านระบบออนไลน์ ระหว่างผู้ประกอบการจังหวัดลำปางและคู่ค้า วันแรกจำนวน 2 คู่ มีการลงนาม MOU ระหว่างกัน มูลค่าประมาณ 60,000 บาท เป็นสินค้าจากร้านนวลผ้าไทย และ ผลิตภัณฑ์แกงฮังเลสำเร็จรูป น้ำปรุงผัดไทยสำเร็จรูป จากร้านยาย่ายัม นอกจากนั้นร้านค้าภายในงานก็ได้รับผลตอบรับที่น่าพอใจทั้ง 12 คูหา การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ จึงนับว่าสามารถสร้างรายได้และเป็นการเชื่อมโยงสร้างเครือข่ายและเพิ่มช่องทางการตลาดให้แก่ผู้ประการของจังหวัดลำปางท่ามกลางวิกฤตการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19


ทั้งนี้  ในการจัดงานครั้งนี้มีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) อย่างเคร่งครัด

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อัมฤทธิ์ จานุวี โทร. 0632704713
ผู้เรียบเรียง : เยาวลักษณ์ เครือคำขาว
แหล่งที่มา : สวท.ลำปาง

ข่าวที่น่าสนใจ