วัฒนธรรมจังหวัดลำปาง ขับเคลื่อนโครงการพลังบวร : ชุมชนคุณธรรม ลานธรรม ลานวิถีไทย บ้านไร่ (ศิลาทอง)

  • ข่าวจาก : สวท.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 7 ส.ค. 2564
  • อ่าน : 286 ครั้ง

           นางลัษมา ธารีเกษ  วัฒนธรรมจังหวัดลำปาง พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการพลังบวร : ชุมชนคุณธรรม ลานธรรม ลานวิถีไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  พร้อมรับฟังปัญหา และข้อเสนอแนะจากชุมชน  ณ บ้านไร่ (ศิลาทอง) ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง โดยมุ่งเน้นให้ศาสนสถานเปิดพื้นที่เป็นศูนย์การเรียนรู้หลักธรรมทางศาสนา ศาสตร์พระราชา “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” สืบสานประเพณี วัฒนธรรมอันดีงาม ถ่ายทอดและพัฒนาต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม เสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน สนับสนุนส่งเสริมให้ศาสนสถานเป็นศูนย์รวมใจร่วมเทิดทูนสถาบันชาติ สถาบันศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์

โอกาสนี้  วัฒนธรรมจังหวัดลำปางพร้อมด้วยพระครูสถิตธรรมวิภัช เจ้าอาวาสวัดบ้านไร่ (ศิลาทอง) ยังได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภค ปันน้ำใจ ให้แก่ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 และกลุ่มเปราะบาง ในชุมชนคุณธรรมวัดบ้านไร่ (ศิลาทอง) ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง เพื่อช่วยเหลือเยียวยา และให้กำลังใจ ภายใต้โครงการจิตอาสารวมใจเพื่อคนทั้งมวล ปันน้ำใจ คนไทยไม่ทิ้งกัน จังหวัดลำปาง  ด้วย

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : กาญจนา ฟูปิง
ผู้เรียบเรียง : เยาวลักษณ์ เครือคำขาว
แหล่งที่มา : สวท.ลำปาง

ข่าวที่น่าสนใจ