สำนักงานเกษตรลำปาง ติดตามผลสำเร็จงานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรแบบครบวงจรมุ่งสู่เกษตรอินทรีย์

  • ข่าวจาก : สวท.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 11 ส.ค. 2564
  • อ่าน : 143 ครั้ง

นายชำนาญ  เมืองลอง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดลำปาง ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอวังเหนือ ติดตามการดำเนินการกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงจิ้งหรีดบ้านทุ่งฮี หมู่ที่ 1 ตำบลวังทรายคำ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง กิจกรรมส่งเสริมการเลี้ยงจิ้งหรีดเพื่อการบริโภคและการแปรรูป โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรปลอดภัยได้มาตรฐานแบบครบวงจรมุ่งสู่เกษตรอินทรีย์จังหวัดลำปาง ภายใต้งบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 10 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (งบพัฒนาจังหวัด) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นทางเลือกประกอบอาชีพการเลี้ยงจิ้งหรีดบริโภคการแปรรูปเป็นจิ้งหรีดแป้งผงโปรตีนเพื่อการส่งออก เพื่อให้เกษตรกรและผู้สนใจทราบถึงความสำคัญและประโยชน์ของจิ้งหรีด และเพื่อให้เกษตรกรเสริมรายได้ ซึ่งเกษตรกรสามารถผลิตจิ้งหรีดได้ 25-40 กิโลกรัม/บ่อ/รุ่น ราคาจำหน่าย กิโลกรัมละ 100-150 บาท สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร/บ่อ/รุ่น เป็นเงิน ประมาณ 2,500-4,000 บาท /บ่อ/รุ่น โดยภายใน 1 ปี สามารถเลี้ยงได้ 3 รุ่น เกษตรกรจะจำหน่ายในลักษณะจิ้งหรีดบรรจุถุงฟรีซ กิโลกรัมละ 100-150 บาท

จากนั้น ติดตามการดำเนินงานโครงการวิจัยการผลิตเชื้อพันธุ์ครั่งบนต้นจามจุรีที่ปลูกระยะชิดในเชิงพาณิชย์​ ซึ่งเป็นงารวิจัยระหว่างศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจจังหวัดเชียงใหม่​ สำนักงานเกษตรจังหวัดลำปาง​ และสำนักงานเกษตรอำเภอวังเหนือ​​ ณ​ แปลงนายชาฤทธิ์​  จันหอม​ หมู่ที่​ 6 ตำบลวังทรายคำ​ อำเภอวังเหนือ​ จังหวัดลำปาง

ครั่ง คือ ยางหรือชันชนิดหนึ่ง ซึ่งเป็นสารที่ขับถ่ายออกจากตัวแมลงครั่ง ซึ่งเป็นแมลงประเภทเพลี้ย แมลงครั่งจะอาศัยอยู่ตามกิ่งไม้ที่ใช้เลี้ยงครั่ง และใช้ปากซึ่งมีลักษณะเป็นปากดูดเจาะเข้าไปในกิ่งของต้นไม้เพื่อดูดน้ำ เลี้ยงมาเป็นอาหารและขับถ่ายครั่ง ออกมาจากภายในตัวครั่งตลอดเวลาเพื่อห่อหุ้มตัวเป็นเกราะป้องกันอันตรายจาก สิ่งภายนอก มีลักษณะ นิ่มเหนียวสีเหลืองทอง เมื่อถูกอากาศนานเข้าจะแข็งและมีสีน้ำตาล ครั่งที่เก็บได้จากต้นไม้เรียกว่า ครั่งดิบ ซึ่งมีส่วนประกอบที่สำคัญ คือ เรซิน ขี้ผึ้ง สี ซาก ตัวครั่ง และสารอื่น ๆ ส่วนที่ใช้เป็นประ โยชน์ในทางอุตสาหกรรมคือ สีครั่ง และเนื้อครั่ง

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อัมฤทธิ์ จานุวี โทร. 063 270 4713
ผู้เรียบเรียง : เยาวลักษณ์ เครือคำขาว
แหล่งที่มา : สวท.ลำปาง

ข่าวที่น่าสนใจ