จิตอาสาพระราชทาน จังหวัดลำปาง ร่วมทำความ ดี ด้วยหัวใจ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

  • ข่าวจาก : สวท.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 12 ส.ค. 2564
  • อ่าน : 179 ครั้ง

วันที่ 12 สิงคม 2564 จิตอาสาพระราชทาน ในพื้นที่อำเภอต่างๆ ของจังหวัดลำปาง ร่วมทำความ ดี ด้วยหัวใจ กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพะนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 89 พรรษา ประจำปี 2564 และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความจงรักภักดี ตามคำขวัญวันแม่แห่งชาติที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานคำขวัญวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2564 ความว่า “รักเอยรักแม่ ลูกทดแทนรักแท้ที่แม่ให้ เร่งพากเพียรทำดีด้วยหัวใจ ประกาศคุณแม่ไว้ในแผ่นดิน”   

ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน อำเภอห้างฉัตร ในเขตพื้นที่ 73 หมู่บ้าน ทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ "หน้าบ้านน่ามอง ของพี่น้องชาวห้างฉัตร" บริเวณศาสนสถาน และถนนภายในหมู่บ้าน กิจกรรมปลูกต้นไม้ ณ พื้นที่สาธารณประโยชน์ภายในหมู่บ้าน กิจกรรมปลูกต้นฟ้าทะลายโจร เพื่อแจกจ่ายให้กับราษฎรในหมู่บ้านนำไปเพาะปลูก  มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 850 คน

ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน อำเภอเสริมงาม ทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในพื้นที่หมู่บ้านนาบอน หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งงาม  อำเภอเสริมงาม ปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาด และ ร่วมกันปลูกต้นไม้บริเวณพื้นที่สาธารณประโยชน์

ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน อำเภอแม่เมาะ ทำจิตอาสาพัฒนาพื้นที่ 14 หมู่บ้าน ในเขตอำเภอแม่เมาะ โดยการพัฒนาปรับภูมิทัศน์บริเวณที่สาธารณะ  ศาสนสถาน และถนนภายในหมู่บ้าน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 150 คน

ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน อำเภอเกาะคา ทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ณ วัดบ้านใหม่ หมู่ 2 ต.ท่าผา อ.เกาะคา ร่วมกันทำความสะอาดบริเวณวัด และพื้นที่โดยรอบวัด มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 30 คน

และศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน อำเภองาว ทำจิตอาสาพัฒนาพื้นที่ของหมู่บ้าน ในเขตอำเภองาว โดยการพัฒนาปรับภูมิทัศน์บริเวณที่สาธารณะ ศาสนสถาน และถนนภายในหมู่บ้าน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 100 คน

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อัมฤทธิ์ จานุวี โทร. 0632704713
ผู้เรียบเรียง : เยาวลักษณ์ เครือคำขาว
แหล่งที่มา : สวท.ลำปาง

ข่าวที่น่าสนใจ