ชลประทานลำปาง ส่งมอบสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าฯ บ้านท่าหลวง ช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่ อ.เถิน จ.ลำปาง

  • ข่าวจาก : สวท.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 14 ส.ค. 2564
  • อ่าน : 175 ครั้ง

นายธีระเทพ เทพสุยะ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานลำปาง พร้อมด้วย นายธนิต คำมีอ้าย หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน นายพงษ์สฤษดิ์ ไชยเครื่อง นายปวิน พละชัย หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 และ 5 และเจ้าหน้าที่โครงการชลประทานลำปาง ร่วมกันส่งมอบโครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านท่าหลวง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ให้แก่เทศบาลตำบลเถินบุรี โดยมี นายสวงค์ ใหม่ตัน นายกเทศมนตรีตำบลเถินบุรี พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเถินบุรี ร่วมพิธี ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเถินบุรี ตำบลเถิน อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง

ทั้งนี้  โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านท่าหลวง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ดำเนินการก่อสร้างโดยโครงการชลประทานลำปาง สำนักงานชลประทานที่ 2 แล้วเสร็จเป็นไปตามรูปแบบ มีความถูกต้อง ครบถ้วน สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมถ่ายโอนให้เทศบาลตำบลเถินบุรี รับไปบำรุงดูแลรักษาและใช้ประโยชน์ เพื่อช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรให้กับเกษตรกรตำบลเถินบุรีและพื้นที่ใกล้เคียง ได้มีน้ำสำหรับการอุปโภคบริโภค และทำการเกษตรอย่างเพียงพอต่อความต้องการต่อไป

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : กาญจนา ฟูปิง
ผู้เรียบเรียง : เยาวลักษณ์ เครือคำขาว
แหล่งที่มา : สวท.ลำปาง

ข่าวที่น่าสนใจ