ลำปาง-เทศบาลตำบลแม่เมาะ ระดมล้างตลาด ป้องกันโควิด-19

  • ข่าวจาก : สวท.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 15 ส.ค. 2564
  • อ่าน : 217 ครั้ง

เทศบาลตำบลแม่เมาะ โดย งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาลตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง จัดกิจกรรมล้างตลาดตามหลักสุขาภิบาลในเขตเทศบาลตำบลแม่เมาะ โดยดำเนินการฆ่าเชื้อด้วยน้ำยาคลอรีน และพ่นฆ่าเชื้อบริเวณตลาดสดซอย 5 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตลอดจนเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ประกอบการ พ่อค้า แม่ค้า ในตลาดที่ยังคงมาตรการในการป้องกันตนเองและปฏิบัติตามมาตรการทางสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด โดยการสวมหน้ากากอนามัย และสวมถุงมือขณะหยิบจับสิ่งของตลอดเวลา รวมทั้งเพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนผู้บริโภคที่เข้ามาจับจ่ายซื้อของในตลาดอีกด้วย

ทั้งนี้  สำหรับผู้ที่มีความประสงค์บริจาคสิ่งเพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่กำลังกักตัวในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตามจุดต่างๆ ในเขตพื้นที่ตำบลแม่เมาะ สามารถนำของที่ต้องการส่งมอบให้กับผู้กักตัวมารวบรวมไว้ ณ จุดรับมอบสิ่งของ ณ อาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป หรือสอบถามได้ที่งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลแม่เมาะ โทร. 054-340104

.

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : กาญจนา ฟูปิง
ผู้เรียบเรียง : เยาวลักษณ์ เครือคำขาว
แหล่งที่มา : สวท.ลำปาง

ข่าวที่น่าสนใจ