ทหารพันธุ์ดี ค่ายสุรศักดิ์มนตรี ลำปาง จัดรถพุ่มพวงนำผลผลิตโครงการ ฯ แจกจ่ายช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลพระทบจากโควิด-19

  • ข่าวจาก : สวท.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 21 ส.ค. 2564
  • อ่าน : 139 ครั้ง

โครงการทหารพันธุ์ดี ค่ายสุรศักดิ์มนตรี ได้นำผลผลิตจากหน่วยทหารร่วมโครงการฯ ที่ได้มาตรฐาน GAP (การปฏิบัติการทางเกษตรที่ดี) และมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ อาทิ ผักบุ้ง มะเขือม่วง มะเขือเจ้าพระยา พริก โหระพา ชะอม กล้วยน้ำว้า ไข่เค็ม และผลผลิตอื่น ๆ บรรจุใส่บรรจุภัณฑ์และแจกจ่ายช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่บริเวณชุมชนดอยพระบาท เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ในการหาซื้อหรือจัดหาผัก/สิ่งต่างๆ ที่ใช้ประกอบอาหาร 
โอกาสนี้ พลตรี อโณทัย ชัยมงคล ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32 พร้อมด้วย พันเอกวิชาญ ศรีภัทรางกูร รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32 และ พันเอกเมธา ณ พิกุล รองเสนาธิการ มณฑลทหารบกที่ 32 ได้เดินทางมาติดตามการเตรียมผลผลิตที่ได้จากโครงการฯ เพื่อนำไปแจกจ่ายช่วยเหลือประชาชน พร้อมทั้งเน้นย้ำกำลังพลที่เดินทางไปแจกจ่ายนั้น ขอให้คำนึงว่าการปฏิบัติในครั้งนี้เป็นการช่วยเหลือประชาชนอีกทางหนึ่งที่หน่วยดำเนินการได้ ด้วยใจห่วงใยและต้องการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด สิ่งที่สำคัญคืออย่าประมาทในการปฏิบัติหน้าที่ต้องตระหนักถึงมาตรการความปลอดภัยของตนเองด้วย

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อัมฤทธิ์ จานุวี โทร. 0632704713
ผู้เรียบเรียง : เยาวลักษณ์ เครือคำขาว
แหล่งที่มา : สวท.ลำปาง

ข่าวที่น่าสนใจ