ลำปาง ชู “ชุมชนท่ามะโอ” เข้ารับการคัดเลือก 10 สุดยอดชุมชนคุณธรรมต้นแบบ เที่ยวชุมชน ยลวิถี

  • ข่าวจาก : สวท.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 21 ส.ค. 2564
  • อ่าน : 162 ครั้ง

นางลัษมา ธารีเกษ วัฒนธรรมจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย นายประทีป เมืองแก่น ประธานชุมชนคุณธรรมฯ ชุมชนท่ามะโอ นางสาวสดศรี ขัตติยวงศ์ ประธานกลุ่มการท่องเที่ยวโดยชุมชนท่ามะโอ และคณะกรรมการชุมชนคุณธรรมฯ ชุมชนท่ามะโอ ร่วมกันนำเสนอผลงานอันเป็นที่ประจักษ์ ผ่านระบบ Zoom Meeting แก่คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของกระทรวงวัฒนธรรม เพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกให้เป็นสุดยอดชุมชนคุณธรรมต้นแบบ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” ณ บริเวณบ้านหลุยส์ ที ลีโอโนแวนส์ ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

วัฒนธรรมจังหวัดลำปาง กล่าวว่า กระทรวงวัฒนธรรมบูรณาการร่วมกับหน่วยงานรัฐ เอกชน เครือข่ายด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมและภาคประชาชน ในการนำทุนทางวัฒนธรรมมาสร้างสรรค์สินค้าและบริการมาเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ โดยขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ภายใต้โครงการ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” นำอัตลักษณ์วิถีชีวิตวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชนมาให้นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติได้ชมและศึกษาเรียนรู้ นำร่องด้วยการคัดเลือกชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขับเคลื่อนด้วยพลังบวรที่มีศักยภาพและความพร้อมด้านการท่องเที่ยวในทุกมิติของจังหวัดให้เข้ารับรางวัล ๑๐ สุดยอดชุมชนต้นแบบ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และปลุกกระแสให้นักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติมาเยือนชุมชนเหล่านี้

สำหรับการคัดเลือก 10 สุดยอดชุมชนต้นแบบ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” กระทรวงวัฒนธรรมได้ตั้งคณะกรรมการคัดเลือก 2 ชุด ประกอบด้วย คณะกรรมการคัดเลือกระดับจังหวัดและคณะกรรมการอำนวยการฯ เพื่อคัดเลือกจากชุมชนคุณธรรมฯ ที่มีศักยภาพและความพร้อมด้านการท่องเที่ยวในทุกมิติของจังหวัด 76 จังหวัด รวม 228 ชุมชน ให้เหลือ 10 ชุมชนเพื่อรับรางวัล 10 สุดยอดชุมชนต้นแบบ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” โดยกำหนดเกณฑ์พิจารณาคัดเลือก เช่น อัตลักษณ์ความโดดเด่นของชุมชน สถานที่ท่องเที่ยว อาหาร ผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย (CPOT)

ทั้งนี้  ชุมชนคุณธรรมฯ ชุมชนท่ามะโอ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง เป็น ๑ ใน ๓๐ ชุมชน ที่ได้รับการคัดเลือกจาก ๒๒๘ ชุมชนทั่วประเทศ โดยได้นำเสนอผลงานชุมชนคุณธรรมฯ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” เชิงประจักษ์ แก่คณะกรรมการฯ ในด้านภาพรวมการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชน กิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ การสาธิตภูมิปัญญา และการจำลองบรรยากาศถนนสายวัฒนธรรม เป็นต้น

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : กาญจนา ฟูปิง 081-3879756
ผู้เรียบเรียง : เยาวลักษณ์ เครือคำขาว
แหล่งที่มา : สวท.ลำปาง

ข่าวที่น่าสนใจ