อุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง หนุนยกระดับสถานประกอบการ SMEs และวิสาหกิจชุมชน ด้วยเทคโนโลยีและดิจิทัล

  • ข่าวจาก : สวท.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 23 ส.ค. 2564
  • อ่าน : 266 ครั้ง

วันที่ 23 สิงหาคม 2564 นายสุภชัย  ไวยาวัจมัย อุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง เปิดเผยในรายการ “ข่าวสารบ้านเฮา” ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำปาง (สวท.ลำปาง FM 97 MHZ.) ว่า การจัดกิจกรรมยกระดับสถานประกอบการ SMEs และวิสาหกิจชุมชน ด้วยเทคโนโลยีและดิจิทัล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (งบกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 จังหวัดลำปาง เชียงใหม่ ลำพูน และแม่ฮ่องสอน) โดยมีการพัฒนาสถานประกอบการ SMEs และวิสาหกิจชุมชน ทั้งภาคการผลิตและภาคบริการ จึงมีความจำเป็นต้องเร่งดำเนินการยกระดับขีดความสามารถ โดยเฉพาะด้านเทคโนโลยีและดิจิทัลที่จะเป็นกลไกสำคัญในการปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิต และการบริหารจัดการธุรกิจให้มีความทันสมัย ตรงตามพฤติกรรมของผู้บริโภค เพื่อให้มีการประกอบการที่มีประสิทธิภาพเพิ่มสูงขึ้น

กิจกรรมในโครงการฯ ประกอบด้วย 3 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรม Workshop อบรมเชิงปฏิบัติการ ปรับเปลี่ยนธุรกิจโดยการใช้เทคโนโลยีและดิจิทัล กิจกรรม Consultation รับคำปรึกษาเชิงลึกรายสถานประกอบการ และ กิจกรรม Business Matching จับคู่ธุรกิจ เพิ่มช่องทางการขายแบบออนไลน์ (E-commerce)

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 25 สิงหาคม 2564 โดยตลอดทั้งโครงการไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วม โดยมีเงื่อนไขและหลักเกณฑ์การรับสมัคร ต้องเป็นผู้ประกอบการ SMEs หรือ วิสาหกิจชุมชน เกี่ยวกับเซรามิก และหัตถอุตสาหกรรม และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง โทร. 0 5421 7326 หรือคุณศุภิญญาวดี ดวงเกต (เจม) กระทรวงอุตสาหกรรม ยกเว้นการเก็บค่าธรรมเนียมรายปีแก่ผู้ประกอบกิจการโรงงาน จำพวกที่ 2 และจำพวกที่ 3

หมายเหตุ : เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง ก่อให้เกิดผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรมเพื่อเป็นการลดภาระและบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นแก้ผู้ประกอบกิจการโรงงาน สมควรยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีให้แก่ผู้ประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ 2 และจำพวกที่ 3 ทุกขนาด โดยมีผลบังคับใช้ย้อนหลัง...

ตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ถึงวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2565

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อัมฤทธิ์ จานุวี โทร. 063 270 4713
ผู้เรียบเรียง : เยาวลักษณ์ เครือคำขาว
แหล่งที่มา : สวท.ลำปาง

ข่าวที่น่าสนใจ