ลำปาง เดินหน้าสร้างภูมิคุ้มกันหมู่อย่างต่อเนื่อง ล่าสุดยอดฉีดวัคซีนโควิด-19 สะสมมากกว่า 1.6 แสนเข็ม ครอบคลุม 1.2 แสนกว่าคน

  • ข่าวจาก : สวท.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 25 ส.ค. 2564
  • อ่าน : 247 ครั้ง

วันที่ 25 สิงหาคม 2564 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง เปิดเผยสรุปการฉีดวัคซีนโควิด-19 ของจังหวัดลำปาง ณ เวลา 09.00 น. ฉีดวัคซีนแล้วทั้งหมด 164,214 เข็ม จำแนกเป็นเข็มที่ 1 จำนวน 125,588 คน เข็มที่ 2 จำนวน 31,914 คน เข็มที่ 3 จำนวน 3,712 คน รวม 125,588 คน ซึ่งจังหวัดลำปางยังคงเดินหน้าให้บริการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยงอย่างต่อเนื่องตามที่ได้รับการจัดสรรจากรัฐบาล ขณะเดียวกันโรงพยาบาลลำปาง ได้ขยายการจัดกิจกรรม "วันกตัญญู" ในวันที่ 28 - 29 สิงหาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 15.00 น. ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนอำเภอเมือง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง พิเศษสำหรับผู้มีภูมิลำเนาในจังหวัดลำปาง ทุกอำเภอ เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ป้องกันโรคติดเชื้อโควิด-19 โดยเชิญชวนลูกหลานพา พ่อ แม่ ปู่ ย่า ตา ยาย ที่อายุ 60 ปีขึ้นไป Walk In (ไม่ต้องลงทะเบียนจองล่วงหน้า) มาฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 โดยผู้สูงอายุ 1 ครอบครัว ต่อ 1 สิทธิ์ และลูกหลาน หรือผู้ดูแล ที่พามาฉีด 1 คน ซึ่งจะได้รับการฉีดเข็มแรกเป็นวัคซีนซิโนแวค (Sinovac) และเข็มที่สองเป็นวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า (AstraZeneca) อย่างไรก็ตาม ขอความร่วมมือผู้ที่มาจากพื้นที่เสี่ยงและพื้นที่ระบาด กทม. ปริมณฑล ห้ามเข้ามาในบริเวณศูนย์ฉีดวัคซีนโดยเด็ดขาด และหากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0 5401 9998 , 0 5422 2225

สำหรับสถานการณ์โควิด-19 ในพื้นที่ ณ เวลา 09.00 น. ของวันเดียวกัน พบผู้ป่วยรายใหม่เพิ่ม 14 คน จำแนกเป็น โครงการรับคนลำปางกลับบ้าน 10 คน และตรวจพบภายในจังหวัด 4 คน หายป่วยกลับบ้าน 29 คน สถานการณ์ตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน 2564 ถึงปัจจุบัน พบผู้ป่วยสะสม 1,688 คน อยู่ระหว่างการรักษา 149 คน หายกลับบ้านสะสม 1,527คน และเสียชีวิตสะสม 12 คน อย่างไรก็ตาม ขอความร่วมมือประชาชนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้หากมีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนศูนย์โควิด-19 สสจ.ลำปาง โทร. 093 140 8023 ทุกวันเวลา 08.30 -16.30 น. หรือสอบถามที่สถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้าน

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อัมฤทธิ์ จานุวี โทร. 0632704713
ผู้เรียบเรียง : เยาวลักษณ์ เครือคำขาว
แหล่งที่มา : สวท.ลำปาง

ข่าวที่น่าสนใจ