ชาวลำปาง เชื่อมั่นฉีดวัคซีนโควิด-19 เดินหน้าสร้างภูมิคุ้มกันหมู่อย่างต่อเนื่อง ล่าสุดสะสมมากกว่า 168,000 เข็ม

  • ข่าวจาก : สวท.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 26 ส.ค. 2564
  • อ่าน : 254 ครั้ง

ที่ผ่านมาประชาชนชาวจังหวัดลำปางได้ตื่นตัวกับการเข้ารับการฉีดวัคซีนกันอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง เปิดเผยสรุปการฉีดวัคซีนโควิด-19 ของจังหวัดลำปาง ณ วันที่ 26 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. ฉีดวัคซีนแล้วทั้งหมด 168,573 เข็ม จำแนกเป็นเข็มที่ 1 จำนวน 130,446คน เข็มที่ 2 จำนวน 34,281 คน เข็มที่ 3 จำนวน 3,846 คน รวม 130,466 คน ซึ่งจังหวัดลำปางยังคงเดินหน้าให้บริการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยงอย่างต่อเนื่องตามที่ได้รับการจัดสรรจากรัฐบาล

ขณะเดียวกันโรงพยาบาลลำปาง ได้ขยายการจัดกิจกรรม "วันกตัญญู" ในวันที่ 28 - 29 สิงหาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 15.00 น. ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนอำเภอเมือง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง ให้สิทธิพิเศษสำหรับผู้มีภูมิลำเนาในจังหวัดลำปาง ทุกอำเภอ เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ป้องกันโรคติดเชื้อโควิด-19 โดยเชิญชวนลูกหลานพา พ่อ แม่ ปู่ ย่า ตา ยาย ที่อายุ 60 ปีขึ้นไป Walk In (ไม่ต้องลงทะเบียนจองล่วงหน้า) มาฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 โดยผู้สูงอายุ 1 ครอบครัว ต่อ 1 สิทธิ์ และลูกหลาน หรือผู้ดูแล ที่พามาฉีด 1 คน ซึ่งจะได้รับการฉีดเข็มแรกเป็นวัคซีนซิโนแวค (Sinovac) และเข็มที่สองเป็นวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า (AstraZeneca)

นอกจากนี้ ยังได้เพิ่มสิทธิพิเศษสำหรับชาวอำเภอเมืองลำปาง โดยให้สิทธิ์หญิงตั้งครรภ์ที่มีอายุครรภ์เกิน 12 สัปดาห์ พร้อมสามีหรือผู้ดูแลอีก 1 สิทธิ์ Walk In (ไม่ต้องลงทะเบียน) มารับการฉีดวัคซีนโควิด–19 เข็มแรกเป็นวัคซีนซิโนแวค (Sinovac) และเข็มที่สองเป็นวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า (AstraZeneca) เริ่มให้บริการวันที่ 26 สิงหาคม 2564 (ทุกวันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.00 - 15.00 น.) ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนอำเภอเมือง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง โดยเตรียมหลักฐานบัตรประชาชนและสมุดฝากครรภ์ไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่

ทั้งนี้สอบถามเพิ่มเติมที่ศูนย์รับจองฉีดวัตซีนโควิด-19 โรงพยาบาลลำปาง โทร. 0 5401 9998 และ 0 5422 2225 อย่างไรก็ตาม ขอความร่วมมือผู้ที่มาจากพื้นที่เสี่ยงและพื้นที่ระบาด กทม. ปริมณฑล ห้ามเข้ามาในบริเวณศูนย์ฉีดวัคซีนโดยเด็ดขาด

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อัมฤทธิ์ จานุวี โทร. 0632704713
ผู้เรียบเรียง : เยาวลักษณ์ เครือคำขาว
แหล่งที่มา : สวท.ลำปาง

ข่าวที่น่าสนใจ