เทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง หนุนชุมชุนฝึกอาชีพเสริมรายได้ มุ่งแก้ไขปัญหาขยะในพื้นที่

  • ข่าวจาก : สวท.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 27 ส.ค. 2564
  • อ่าน : 240 ครั้ง

เทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง โครงการส่งเสริมอาชีพ ประชาชนตำบลทุ่งผึ้ง หลักสูตรการฝึกอาชีพระยะสั้น (ทำหมวกจากวัสดุเหลือใช้หรือถุงพลาสติก) ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง เพื่อลดปริมาณขยะพลาสติกในชุมชน ส่งเสริมให้ประชาชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ สามารถนำความรู้ ใช้ในการประกอบอาชีพ ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ในครัวเรือน มีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ผู้สูงอายุ เยาวชน กลุ่มสตรี หมู่ที่ 1-8 และประชาชนที่สนใจเข้าร่วมฝึกอบรม จำนวน 20 คน

โดยทางด้าน นายถวิล  กุญชร นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งผึ้ง มอบหมายให้ นายสุขุม วังเสาร์ รองนายกเทศมนตรีตำบลทุ่งผึ้ง เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย นายจันทร์ ประสม รองนายกเทศมนตรีตำบลทุ่งผึ้ง นายประกอบ สมเพราะ รองประธานสภาเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง นายอภิเดช อินต๊ะวิชัย ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ ร่วมการจัดกิจกรม

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อัมฤทธิ์ จานุวี โทร. 063 270 4713
ผู้เรียบเรียง : เยาวลักษณ์ เครือคำขาว
แหล่งที่มา : สวท.ลำปาง

ข่าวที่น่าสนใจ