มณฑลทหารบกที่ ๓๒ จัดพิธีพระราชทานอภัยโทษ ประจำปี ๒๕๖๔ ของผู้ต้องราชทัณฑ์ของกองเรือนจำมณฑลทหารบกที่ ๓๒ จำนวน ๔ นาย

  • ข่าวจาก : สวท.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 27 ส.ค. 2564
  • อ่าน : 148 ครั้ง

มณฑลทหารบกที่ ๓๒ จัดพิธีพระราชทานอภัยโทษ ประจำปี ๒๕๖๔ ของผู้ต้องราชทัณฑ์ของกองเรือนจำมณฑลทหารบกที่ ๓๒ จำนวน ๔ นาย โดยขอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงห่วงใย ซึ่งสำหรับก้าวที่พลาดไป ขอกลับตัวกลับใจเป็นคนดีของครอบครัว และสังคม ประเทศชาติ

ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ สมควรพระราชทานอภัยโทษแก่ผู้ต้องราชทัณฑ์ เพื่อให้โอกาสแก่บุคคลเหล่านั้นที่ประพฤติตัว ทำความดีสม่ำเสมอขณะอยู่ในเรือนจำจนได้รับโอกาสในการลดโทษ และปล่อยตัว นั้น

เมื่อวันที่ เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ บริเวณศาสนสถานอาคารเลื่อนรวมมิตร พลตรีอโณทัย ชัยมงคล ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๒ เป็นประธานในพิธีพระราชทานอภัยโทษ ประจำปี ๒๕๖๔ และมอบเอกสารบัตรบริสุทธิ์ให้กับผู้ต้องราชทัณฑ์ของกองเรือนจำมณฑลทหารบกที่ ๓๒ จำนวน ๔ นาย ที่มีความประพฤติและทำความดีสม่ำเสมอขณะอยู่ในเรือนจำจน ได้รับโอกาสในการลดโทษ และปล่อยตัว พร้อมได้ให้โอวาทในโอกาสได้รับพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้ อีกทั้งให้กำลังใจในการเริ่มต้นชีวิตใหม่

ดังคำกล่าวปฏิญาณตนว่าจะไม่เป็นภาระแก่สังคม พร้อมที่จะแก้ไขตนเอง ไม่กระผิดซ้ำ กลับตัวกลับใจพัฒนาเปลี่ยนแปลงตนเองเป็นคนดี เป็นลูกที่กตัญญูต่อบิดามารดา เป็นหัวหน้าครอบครัวที่ดี จะนำความรู้ด้านการส่งเสริมอาชีพที่ได้รับระหว่างรับราชการไปประกอบสัมมาอาชีพในทางที่ขอบ จักยึดมั่นในคำสั่งสอน อบรม และจักทำแต่คุณงามความดีอันจะเป็นประโยชน์แก่ตนเองและประเทศชาติ ต่อไป

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อัจฉราพร ปวงจันทร์
ผู้เรียบเรียง : เยาวลักษณ์ เครือคำขาว
แหล่งที่มา : สวท.ลำปาง

ข่าวที่น่าสนใจ