อบจ.ลำปาง นำเครื่องอุปโภคบริโภคช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

  • ข่าวจาก : สวท.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 3 ก.ย. 2564
  • อ่าน : 81 ครั้ง

นางสาวตวงรัตน์  โล่ห์สุนทร นายก อบจ.ลำปาง มอบหมายให้ นายพิษณุพล  ประสาน รองนายก อบจ.ลำปาง และนางสุพรรณี  สุขสันต์รุ่งเรือง รองปลัด อบจ. รักษาราชการแทนปลัด อบจ.ลำปาง นำเครื่องอุปโภคบริโภคมอบแก่นายถนอม สุจริต นายก อบต.แจ้ซ้อน โดยมี ว่าที่ร้อยตรีสมชาย  สิริชูทรัพย์ นายอำเภอเมืองปาน ร่วมรับมอบเพื่อนำไปมอบต่อผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งเป็นผู้กักตัวในชุมชนที่เป็นผู้เสี่ยงและบุคคลใกล้ชิดผู้เสี่ยงสูง ในพื้นที่บ้านป่าเหมี้ยง หมู่ที่ 7 ต.แจ้ซ้อน อ.เมืองปาน จำนวน 300 ราย รวมจำนวน 136 ครัวเรือน โดยนายกฤศน์วัต ประสาน สมาชิกสภาฯ เขตอำเภอเมืองปาน ร่วมประสานงานและลงพื้นที่

จากนั้นได้นำเครื่องอุปโภคบริโภคมอบแก่นายนิตย์  แม่ก๋วม นายก อบต.ทุ่งฮั้ว โดยมี นายธวัช  จรัสวรภัทร นายอำเภอวังเหนือ ร่วมในการรับมอบเพื่อส่งมอบต่อชาวบ้านซึ่งมีความเสี่ยงสูงที่ต้องกักตัวในชุมชนบ้านทุ่งฮั้ว อ.วังเหนือ จำนวน 159 ราย รวมจำนวน 105 ครัวเรือน โดยนายชาตรี พิทยาธำรง  สมาชิกสภาฯ อำเภอวังเหนือ  เขต 2  ร่วมประสานงานและลงพื้นที่

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อัมฤทธิ์ จานุวี โทร. 0632704713
ผู้เรียบเรียง : เยาวลักษณ์ เครือคำขาว
แหล่งที่มา : สวท.ลำปาง

ข่าวที่น่าสนใจ