รพ.ลำปาง เปิดให้กลุ่มอายุ 60 ปี ขึ้นไป walk in ฉีดวัคซีนโควิด-19 ไม่ต้องลงทะเบียน และกลุ่ม 7 โรคเรื้อรังลงทะเบียนจอง กว่า 8 พันคน

  • ข่าวจาก : สวท.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 3 ก.ย. 2564
  • อ่าน : 230 ครั้ง

โรงพยาบาลลำปาง เชิญชวนให้ผู้ป่วยกลุ่ม 7 โรคเรื้อรัง ได้แก่ โรคปอด โรคหัวใจ หลอดเลือด ไขมันในเลือดสูง โรคไต โรคสมอง โรคมะเร็ง โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง และโรคอ้วน เข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ซึ่งเปิดให้ลงทะเบียนจองด้วยเลขบัตรประชาชน ตั้งแต่วันที่ 3 กันยายน 2564 เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะครบจำนวน ผ่านทาง website “ลำปางพร้อม” https://bit.ly/3yEN0Ej และผ่านศูนย์ประสานงานโควิด 0 5401 9998, 0 5422 2225 ระหว่างเวลา 08.00-16.00 น. ในวันราชการ รับบริการฉีด โดยให้บริการฉีดวัคซีนในวันเสาร์ที่ 4 กันยายน 2564 (รับ 3,000 คน), วันที่ศุกร์ที่ 24 กันยายน 2564 (รับ 2,000 คน) และวันเสาร์ที่ 25 กันยายน 2564 (รับ 3,000 คน) ระหว่างเวลา 08.00-15.00 น. ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครลำปาง สำหรับกลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไปสามารถเดินทางเข้ารับการฉีดวัคซีน (walk in) โดยไม่ต้องลงทะเบียนล่วงหน้า

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อัมฤทธิ์ จานุวี โทร. 063 270 4713
ผู้เรียบเรียง : เยาวลักษณ์ เครือคำขาว
แหล่งที่มา : สวท.ลำปาง

ข่าวที่น่าสนใจ