ลำปาง-เทศบาลตำบลแม่เมาะ ส่งเสริมการจัดการภัยพิบัติโดยใช้ชุมชนเป็นศูนย์กลาง

  • ข่าวจาก : สวท.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 5 ก.ย. 2564
  • อ่าน : 95 ครั้ง

นายเอนก แก้วกำพล นายกเทศมนตรีตำบลแม่เมาะ เปิดเผยว่า งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลแม่เมาะ จัดโครงการบริหารจัดการภัยพิบัติโดยอาศัยชุมชนเป็นฐาน (Community Based Disaster Risk Management : CDBRM) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมเมาะหลวง สำนักงานเทศบาลตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการจัดการภัยพิบัติโดยใช้ชุมชนเป็นศูนย์กลางในการดำเนินการป้องกัน แก้ไข บรรเทา และฟื้นฟูความเสียหายจากภัยพิบัติ โดยชุมชนมีส่วนร่วมในการวางแผนตัดสินใจ กำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหา และบริหารจัดการภัยต่างๆ ได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับชุมชนได้อย่างยั่งยืน

ทั้งนี้  การจัดโครงการบริหารจัดการภัยพิบัติโดยอาศัยชุมชนเป็นฐาน (Community Based Disaster Risk Management : CDBRM) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนทีมวิทยากรจากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง นำโดย นายชัยธวัช ศิวบวร หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง บรรยายแนวทางการจัดการภัยพิบัติโดยอาศัยชุมชนเป็นฐาน และกิจกรรมฝึกปฏิบัติการจำลองสถานการณ์สมมุติ แบบบนโต๊ะ (CPX) และแบบปฏิบัติจริง โดยมีกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมการฝึกอบรมฯ เป็นผู้นำชุมชน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และคณะกรรมการหมู่บ้านในพื้นที่

 

.

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : กาญจนา ฟูปิง 081-3879756
ผู้เรียบเรียง : เยาวลักษณ์ เครือคำขาว
แหล่งที่มา : สวท.ลำปาง

ข่าวที่น่าสนใจ