รพ.ลำปาง เดินหน้าเชิงรุก เปิดให้ผู้รับบริการกลุ่มเสี่ยงตามเกณฑ์ที่มาพบแพทย์ สามารถขอรับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ได้ทันที

  • ข่าวจาก : สวท.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 6 ก.ย. 2564
  • อ่าน : 228 ครั้ง

โรงพยาบาลลำปาง เชิญชวนให้ผู้รับบริการกลุ่มเสี่ยงตามเกณฑ์ที่มาพบแพทย์ในวันราชการ ประกอบด้วย กลุ่มประชาชนอายุ 60 ปี ขึ้นไป กลุ่มหญิงตั้งครรภ์ เกิน 12 สัปดาห์ กลุ่มผู้ป่วย 7 โรคเรื้อรัง ได้แก่ โรคปอด โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง, โรคหัวใจและหลอดเลือด ไขมันในเลือดสูง, โรคไตเรื้อรัง, โรคหลอดเลือดสมอง, โรคมะเร็ง, โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง และโรคอ้วน สามารถแจ้งพยาบาลประจำห้องตรวจเพื่อรับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ตั้งแต่เวลา 08.30-15.00 น. ณ บริเวณจุดฉีดวัคซีนโควิด-19 หน้าตึกสิทธิเกษม โดยเข็มแรกจะได้รับวัคซีนซิโนแวค และเข็มที่ 2 จะได้รับวัคซีนแอสตร้าเซเนกา
นอกจากนี้ โรงพยาบาลลำปางได้เปิดให้กลุ่มอายุ 60 ปี ขึ้นไป สามารถ walk in เข้าไปฉีดวัคซีน ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครลำปาง โดยไม่ต้องลงทะเบียนล่วงหน้า และสำหรับผู้ป่วยกลุ่ม 7 โรคเรื้อรัง ลงทะเบียนจองรับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ด้วยเลขบัตรประชาชน ตั้งแต่วันที่ 3 กันยายน 2564 เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะครบจำนวน 8,000 คน ผ่านทาง website ลำปางพร้อม ( https://bit.ly/3yEN0Ej ) หรือผ่านศูนย์ประสานงานโควิด โทร. 0 5401 9998, 0 5422 2225 ในวันราชการ เวลา 08.00-16.00 น. 

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อัมฤทธิ์ จานุวี โทร. 0632704713
ผู้เรียบเรียง : เยาวลักษณ์ เครือคำขาว
แหล่งที่มา : สวท.ลำปาง

ข่าวที่น่าสนใจ