วัฒนธรรมจังหวัดลำปาง ชูชุมชนชาติพันธุ์ไทลื้อ ตำบลกล้วยแพะ เชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวในระดับกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 และตอนบน 2

  • ข่าวจาก : สวท.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 7 ก.ย. 2564
  • อ่าน : 93 ครั้ง

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง บันทึกวีดิทัศน์เปิดตัวชุมชนท่องเที่ยวชาติพันธุ์ไทลื้อ ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมืองลำปาง ภายใต้โครงการพัฒนากลุ่มท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนาและกลุ่มชาติพันธุ์ภาคเหนือ จังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อพัฒนาและยกระดับแหล่งท่องเที่ยวชุมชนกลุ่มชาติพันธุ์ของจังหวัดลำปาง ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย สร้างรายได้ให้แก่ชุมชนเพิ่มมากขึ้น เชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวในระดับกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 และตอนบน 2 รวมไปถึงประชาสัมพันธ์ เผยแพร่อัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์ไทลื้อในเขตตำบลกล้วยแพะ
ทางด้าน นางลัษมา  ธีเกษ วัฒนธรรมจังหวัดลำปาง และเจ้าหน้าที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย นายไพฑูรย์  โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร ร่วมบันทึกเทปวีดีทัศน์ ณ วัดพระธาตุดอยม่วงคำ ตำบลกล้วยแพะ ในกิจกรรมประกอบด้วย การสาธิตผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาอาหาร การแสดงศิลปะวัฒนธรรมของชาติพันธุ์ไทลื้อกล้วยแพะ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้กับนักท่องเที่ยวเดินทางมาสัมผัส ขนบธรรมเนียม ประเพณี ประวัติศาสตร์ วิถีชีวิตแบบล้านนา อาหารล้านนาของกลุ่มชาติพันธุ์ภาคเหนือ

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อัมฤทธิ์ จานุวี โทร. 0632704713
ผู้เรียบเรียง : เยาวลักษณ์ เครือคำขาว
แหล่งที่มา : สวท.ลำปาง

ข่าวที่น่าสนใจ