ผู้ว่าฯ ลำปาง ชื่นชมชุมชนต้นธงชัย หมู่บ้านชุมชนเข้มแข็งต้นแบบการป้องกันโควิด-19 พร้อมเตรียมปรับแผนรับมือสถานการณ์ระดับจังหวัด

  • ข่าวจาก : สวท.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 8 ก.ย. 2564
  • อ่าน : 279 ครั้ง

นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง กล่าวในโอกาสลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนวัคซีนโควิด-19 รพ.สต.ต้นธงชัย อ.เมืองลำปาง ว่า หมู่บ้านต้นธงชัย ตำบลต้นธงชัย อำเภอเมืองลำปาง นับเป็นอีกหมู่บ้านหนึ่งที่เป็นต้นแบบการขับเคลื่อนหมู่บ้านชุมชนเข้มแข็งที่ไม่มีการตรวจพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 โดยมีการบริหารจัดการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคโควิด-19 ได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างครบวงจร ทั้งในระดับหมู่บ้านชุมชน อำเภอ ตลอดจนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งความสำเร็จเกิดขึ้นด้วยความร่วมแรงร่วมใจของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข อสม. ผู้นำชุมชน และประชาชนในชุมชน

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง กล่าวเพิ่มเติมว่า การจัดเตรียมสถานที่พักคอย สถานที่กักกันเพื่อสังเกตอาการ ที่ได้จัดทำขึ้นในพื้นที่ชุมชนต่างๆ ทั่วทั้งจังหวัดลำปาง นั้น ทางจังหวัดได้คาดหวังว่าจะมีประชาชนผู้ป่วยเข้ามาใช้บริการ แต่ต้องมีการเตรียมความพร้อมแผนในการรับมือสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นในกรณีฉุกเฉิน แม้สถานที่ที่เตรียมไว้ไม่ได้ใช้งานก็สามารถต่อยอดปรับเพื่อการใช้งานด้านอื่นที่ก่อให้เป็นประโยชน์ต่อชุมชนได้ อย่างไรก็ตามปัจจุบันสถานการณ์ในพื้นมีแนวโน้มที่ดีขึ้น จังหวัดจึงมีแผนที่จะคืนเตียงรักษาพยาบาลที่จังหวัดได้มีการเตรียมไว้เพื่อรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ทั้งจังหวัดจำนวน 1,000 กว่าเตียง ให้กับโรงพยาบาลเพื่อใช้ในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยด้วยโรคอื่นๆ และจะคงเหลือเตียงสำรองไว้เพื่อรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ประมาณ 500-600 เตียง

ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้กล่าวขอบคุณ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข อสม. ผู้นำชุมชน และประชาชนทุกคน ที่มีส่วนร่วมในการควบคุมสถานการณ์โควิด-19 รวมถึงทุกคนที่ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อัมฤทธิ์ จานุวี โทร. 063 270 4713
ผู้เรียบเรียง : เยาวลักษณ์ เครือคำขาว
แหล่งที่มา : สวท.ลำปาง

ข่าวที่น่าสนใจ