จ.ลำปาง เร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนและสำรวจความเสียหายจากเหตุอุทกภัย เบื้องต้นพบ 7 อำเภอ 25 ตำบล 87 หมู่บ้าน ราษฏรได้รับผลกระทบ 365 ครัวเรือน

  • ข่าวจาก : สวท.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 10 ก.ย. 2564
  • อ่าน : 139 ครั้ง

นายชัยธวัช  ศิวบวร หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง เปิดเผยว่า จากกรณีเกิดเหตุอุทกภัย มีฝนตกหนัก เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1) ทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่ง เข้าท่วมบ้านเรือนที่อยู่อาศัย พื้นที่การเกษตร สิ่งสาธารณประโยชน์ ได้รับผลกระทบ เสียหายบางส่วน โดยอำเภอต่าง ๆ ได้ประสานแจ้งข้อมูล (ข้อมูล ณ เวลา 22.00 น. วันที่ 9 ก.ย. 64) มีความเสียหาย 7 อำเภอ 25 ตำบล 87 หมู่บ้าน ราษฎรได้รับผลกระทบ 365 ครัวเรือน ดังนี้
พื้นที่ อ.แม่ทะ 5 ตำบล 17 หมู่บ้าน 21 ครัวเรือน ได้แก่ ต.แม่ทะ (ม.5, 10) ต.บ้านกิ่ว (ม.2) ต.น้ำโจ้ (ม.2, 4, 5, 6, 7, 9) ต.นาครัว (ม.4, 5, 6, 7) และ ต.ป่าตัน (ม.5, 6, 7, 9)
พื้นที่ อ.เถิน 2 ตำบล 13 หมู่บ้าน 182 ครัวเรือน ได้แก่ ต.แม่ปะ (ม.1,7,9) และ ต.เวียงมอก (ม.1,2,3,4,6,8,10,11,12,14)
พื้นที่ อ.สบปราบ 2 ตำบล 9 หมู่บ้าน 19 ครัวเรือน ได้แก่ ต.แม่กัวะ (ม.1, 3, 4, 5, 6) และ ต.นายาง (ม.5, 6, 7, 9)
พื้นที่ อ.เสริมงาม 4 ตำบล 12 หมู่บ้าน ได้แก่ ต.ทุ่งงาม (ม.2, 3, 6) (กำลังสำรวจ) ต.เสริมขวา (ม.3, 6, 5, 8) (กำลังสำรวจ) ต.เสริมซ้าย (ม.2, 3, 6, 8) (กำลังสำรวจ) และ ต.เสริมกลาง (ม.9) (กำลังสำรวจ)
พื้นที่ อ.เกาะคา 5 ตำบล 13 หมู่บ้าน 111 ครัวเรือน ได้แก่ ต.วังพร้าว (ม.2, 3, 4, 5, 6, 7) ต.เกาะคา (ม.5) ต.ท่าผา (ม.3) ต.นาแก้ว (ม.2, 5, 7, 8) และต.นาแส่ง (ม.1) สิ่งสาธารณประโยชน์ 2 แห่ง
พื้นที่ อ.แม่พริก 3 ตำบล 11 หมู่บ้าน 32 ครัวเรือน ได้แก่ ต.แม่พริก (ม.7, 8, 9, 10, 11) ต.ผาปัง (ม.1, 2, 4) และ ต.แม่ปุ (ม.2, 3, 6)
พื้นที่ อ.ห้างฉัตร 4 ตำบล 12 หมู่บ้าน ได้แก่ ต.เวียงตาล (ม.1, 5, 7, 8, 9, 10) ต.ปงยางตก (ม.6, 7, 8, 10) ต.เมืองยาว (ม.15) และ ต.แม่สัน (ม.2)
จากผลกระทบดังกล่าว ขณะนี้ทาง อำเภอ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อส. อปพร. มูลนิธิ อาสาสมัคร และประชาชนในพื้นที่ สนง.ปภ.จังหวัด ปภ สาขา ร่วมให้ความช่วยเหลือเบื้องต้น และเร่งสำรวจความเสียหายเพื่อซ่อมแซม ฟื้นฟู ให้กลับสู่สภาพเดิมต่อไป
    

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อัมฤทธิ์ จานุวี โทร. 0632704713
ผู้เรียบเรียง : เยาวลักษณ์ เครือคำขาว
แหล่งที่มา : สวท.ลำปาง

ข่าวที่น่าสนใจ