ปศุสัตว์ลำปาง เผย สถานการณ์ลัมปี สกิน สัปดาห์นี้ดีขึ้น แนะเกษตรกรป้องกันควบคุมโรคต่อเนื่อง

  • ข่าวจาก : สวท.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 14 ก.ย. 2564
  • อ่าน : 78 ครั้ง

นายศร ธีปฏิมากร ปศุสัตว์จังหวัดลำปาง เปิดเผยถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคลัมปี สกิน ว่า สัปดาห์นี้พบจำนวนสัตว์ป่วยเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ในขณะที่จำนวนของสัตว์หายป่วย ยังคงมีรายงานอย่างต่อเนื่อง แสดงถึงแนวโน้มที่ดีในการรักษาและควบคุมโรค

          โดยในระหว่างวันที่ 6 – 12 กันยายน  2564 จังหวัดลำปาง พบการป่วยของโคเนื้อจำนวน 35 ตัว และตาย 12 ตัว ส่วนโคนมตาย 1 ตัว ขณะที่อัตราการหายป่วยเพิ่มสัปดาห์นี้อยู่ที่ 171 ตัว โดยยังเป็นการระบาดในพื้นที่ 12 อำเภอ ได้แก่ อำเภอห้างฉัตร อำเภอเถิน อำเภอเมืองลำปาง อำเภอเสริมงาม อำเภอแม่ทะ อำเภอเมืองปาน อำเภอเกาะคา อำเภอแจ้ห่ม อำเภอแม่พริก อำเภอแม่เมาะ อำเภองาว และอำเภอวังเหนือ

          ทั้งนี้  โรคลัมปี สกิน (Lumpy skin disease) มีสาเหตุเกิดจากเชื้อไวรัส Lumpy skin disease virus เป็นโรคที่เกิดเฉพาะในโค-กระบือ และไม่ติดต่อจากสัตว์สู่คน อัตราการป่วยมากกว่า 5% โดยเชื้อไวรัสชนิดนี้ก่อโรคตามอวัยวะที่มีเซลล์เยื่อบุ พบตุ่มเนื้อบนผิวหนังและเยื่อเมือกทั่วร่างกาย ซึ่งต่อมาจะตกสะเก็ดและเป็นแผลหลุม สัตว์อาจมีไข้และหายใจลำบากร่วมด้วย โดยในโคนมอาจพบน้ำนมลดลง 25-65เปอร์เซ็นต์ โรคนี้มีแมลงดูดเลือด เช่น เห็บ แมลงวันดูดเลือด และยุงเป็นพาหะแพร่กระจายเชื้อ นอกจากนี้ยังสามารถติดต่อได้ผ่านการสัมผัสสัตว์ป่วยโดยตรง ผ่านทางน้ำเชื้อของพ่อพันธุ์ที่เป็นโรค หรือผ่านทางรกได้

สำหรับการป้องกันโรคทำได้โดยการกำจัดแมลงพาหะนำโรค ด้วยการใช้สารเคมีกำจัดแมลงแบบฉีด แบบราดหลัง หรือแบบฉีดพ่นสำหรับสัตว์ทุกตัวในฝูง ปรับภูมิทัศน์โดยรอบฟาร์มให้โปร่งโล่ง ไม่ให้เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของแมลงพาหะ รวมถึงกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุง กำจัดมูลสัตว์ออกจากฟาร์มเป็นประจำหรือใช้ผ้าใบคลุมเพื่อป้องกันแมลงมาวางไข่ ตลอดจนกางมุ้งให้แก่สัตว์เพื่อป้องกันแมลงดูดเลือด

หากเกษตรกรพบโค-กระบือ ป่วยและแสดงอาการผิดปกติ หรือสงสัยว่าเป็นโรคลัมปี สกิน ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอในพื้นที่ หรือกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ทันที เพื่อดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคเร็วที่สุด

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : กาญจนา ฟูปิง
ผู้เรียบเรียง : เยาวลักษณ์ เครือคำขาว
แหล่งที่มา : สวท.ลำปาง

ข่าวที่น่าสนใจ