สำนักงานชลประทานที่ 2 ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานตามแนวพระราชดำริ ณ ศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ จังหวัดน่าน

  • ข่าวจาก : สวท.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 15 ก.ย. 2564
  • อ่าน : 106 ครั้ง

วันที่ 15 กันยายน 2564 นายเกียรติพงษ์  เพชรศรี ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 2 ลำปาง พร้อมด้วย นายสุนทร  คำศรีเมือง ผู้อำนวยการส่วนแผนงาน นายศุภชัย  พินิจสุวรรณ ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรม นายนิพนธ์  ฟูศรี ผู้อำนวยการโครงการชลประทานน่าน และนายวิวัธน์ชัย  คงลำธาร ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 5 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ กรมชลประทาน ร่วมตรวจเยี่ยมโครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานชลประทานที่ 2 ลำปาง โดยมีนายนิเวศ  วงษ์บุญมีเดช ผู้อำนวยการศูนย์ภูฟ้าอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่ายและเจ้าหน้าที่ ร่วมให้การต้อนรับและบรรยายสรุปความเป็นมาของโครงการฯ ณ ห้องประชุมศูนย์ภูฟ้าพัฒนา

ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 2 ได้รับฟังรายงานผลการดำเนินงานตามแนวพระราชดำริ พร้อมทั้งเร่งรัดให้การดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องให้แล้วเสร็จเป็นไปตามแผน หากมีปัญหาอุปสรรคสามารถหารือผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 2 เพื่อให้การดำเนินงานของศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมกันนี้ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 2 และคณะได้เข้าเยี่ยมชมบริเวณที่ทำการโครงการภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลภูฟ้า อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อัมฤทธิ์ จานุวี โทร. 063 270 4713
ผู้เรียบเรียง : เยาวลักษณ์ เครือคำขาว
แหล่งที่มา : สวท.ลำปาง

ข่าวที่น่าสนใจ