พช.ลำปาง เสริมทักษะตลาดออนไลน์ พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ OTOP 4.0

  • ข่าวจาก : สวท.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 16 ก.ย. 2564
  • อ่าน : 48 ครั้ง

นายชาตรี ธินนท์ พัฒนาการจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสู่ยุค 4.0 ณ ห้องประชุมวังธาร โรงแรมรีเจนท์ลอดจ์ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ให้มีความสามารถและทักษะการนำสินค้าจำหน่ายในตลาดออนไลน์ ตลอดจนเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้า OTOP ผ่านระบบออนไลน์ให้แก่ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP

ทั้งนี้  การประชุมดังกล่าวฯ มีการให้ความรู้เรื่องการเตรียมผู้ประกอบการ OTOP สู่ยุค 4.0 และการเป็นผู้ประกอบการที่ผลิตเก่ง ขายเก่ง, ความสำคัญของการตลาดออนไลน์ ในยุคไทยแลนด์ 4.0 และ Work shop การจัดทำ Template Content ผลิตภัณฑ์เพื่อใช้ในการจำหน่ายในตลาดออนไลน์ โดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบไปด้วยผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ที่ผ่านการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี 2562 ในระดับ 1-5 ดาว และผู้ประกอบการรายใหม่ที่มีศักยภาพที่ลงทะเบียน ปี 2557-2562 จำนวน 50 ราย แบ่งเป็น 2 รุ่น ๆ ละ 25 คน โดยรุ่นที่ 1 ดำเนินการระหว่างวันที่ 15-16 กันยายน 2564 และรุ่นที่ 2 ดำเนินการระหว่างวันที่ 20-21 กันยายน 2564

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : กาญจนา ฟูปิง
ผู้เรียบเรียง : เยาวลักษณ์ เครือคำขาว
แหล่งที่มา : สวท.ลำปาง

ข่าวที่น่าสนใจ