สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานสมาร์ททีวี แก่โรงเรียนพระปริยัติธรรมในพื้นที่จังหวัดลำปาง เพื่อการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์ โควิด-19

  • ข่าวจาก : สวท.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 16 ก.ย. 2564
  • อ่าน : 76 ครั้ง

วันที่ 16 กันยายน 2564 นายณัฏฐ์ปวัฒน์  ลือยศ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด ร่วมพิธีพระราชทานสมาร์ททีวี จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานแก่โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา พื้นที่จังหวัดลำปาง จำนวน 22 เครื่อง สำหรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยมีพระครูถาวรรัตนานุกิจ รักษาการประธานเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 6 เป็นประธานในพิธี และนายณัฏฐ์ปวัฒน์  ลือยศ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง เป็นผู้เปิดกรวยหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ฯ และเป็นผู้กล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ ณ สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 6 อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อัมฤทธิ์ จานุวี โทร. 063 270 4713
ผู้เรียบเรียง : เยาวลักษณ์ เครือคำขาว
แหล่งที่มา : สวท.ลำปาง

ข่าวที่น่าสนใจ