โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา ลงพื้นที่ตรวจวัดคุณภาพน้ำตามมาตรการควบคุมการปล่อยน้ำเสียลงทางน้ำชลประทาน

  • ข่าวจาก : สวท.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 16 ก.ย. 2564
  • อ่าน : 53 ครั้ง

นายสุรศักดิ์ สุพรรณคง ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน ลงพื้นที่ตรวจวัดคุณภาพน้ำตามมาตรการควบคุมการปล่อยน้ำเสียลงทางน้ำชลประทาน ประจำเดือนกันยายน 2564 ณ บริเวณที่ตรวจวัดคุณภาพน้ำ อ่างเก็บน้ำกิ่วลม จำนวน 6 จุด ได้แก่ หน้าโรงสูบน้ำการประปาลำปาง หน้าโรงสูบน้ำการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย แม่เมาะ จังหวัดลำปาง บริเวณหน้าอ่างเก็บน้ำกิ่วลม ฝั่งซ้ายและฝั่งขวา บริเวณกลางอ่างเก็บน้ำกิ่วลมถึงบริเวณท้ายเขื่อนกิ่วลม 300 เมตร ในพื้นที่ตำบลบ้านแลงอำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง จากนั้นได้ตรวจสอบบริเวณจุดที่ตรวจวัดคุณภาพน้ำอ่างเก็บน้ำกิ่วคอหมา จำนวน 3 จุด ได้แก่ บริเวณหน้าอ่างเก็บน้ำกิ่วคอหมาฝั่งขวา บริเวณกลางอ่างกิ่วคอหมา และบริเวณหน้าอ่างเก็บน้ำกิ่วคอหมาฝั่งซ้าย ในพื้นที่ตำบลปงดอน อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง จากการตรวจสอบคุณภาพน้ำทั้ง 9 จุด พบว่าลักษณะของน้ำทั่วไปใส ไม่มีตะกอน ไม่มีกลิ่น คุณภาพน้ำปกติ และเป็นไปตามมาตรฐานที่กรมชลประทานกำหนด

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อัมฤทธิ์ จานุวี โทร. 0632704713
ผู้เรียบเรียง : เยาวลักษณ์ เครือคำขาว
แหล่งที่มา : สวท.ลำปาง

ข่าวที่น่าสนใจ