พช.ลำปาง ขับเคลื่อน “ศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน” เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

  • ข่าวจาก : สวท.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 18 ก.ย. 2564
  • อ่าน : 206 ครั้ง

นายชาตรี ธินนท์ พัฒนาการจังหวัดลำปาง เปิดเผยว่า กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่ทะลงพื้นที่เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อน“ศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน” ณ ศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” โดยมี นางดวงดาว กูริโอโสไนอาเร็ตตี้ เจ้าของแปลง เข้าร่วมกิจกรรม ณ พื้นที่ศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”บ้านห้วยมะเกลือ หมู่ที่ ๔ ตำบลหัวเสือ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

จังหวัดลำปาง ได้พิจารณาคัดเลือกพื้นที่ดังกล่าวเป็น “ศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน”ระดับจังหวัด บนพื้นที่ ๑๕ ไร่เศษ โดยดำเนินการตามแนวทางของกรมการพัฒนาชุมชน เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๑๐ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา๗๑ พรรษา ในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ โดยพื้นที่ศูนย์เรียนรู้ชุมชนของเจ้าของแปลงดังกล่าวได้เตรียมความพร้อมเพื่อเป็นสถานที่บ่มเพาะภาวะผู้นำ ทักษะชีวิตทักษะอาชีพ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการบริหารจัดการชุมชนเพื่อการพึ่งตนเองอย่างยั่งยืน มีการจัดฐานการเรียนรู้เพื่อพัฒนาอาชีพพัฒนาคุณภาพชีวิต และการจัดกิจกรรมจิตอาสาจำนวน ๑๓ ฐานการเรียนรู้ เช่น หลักกสิกรรมธรรมชาติ ฐานคนรักษ์แม่ธรณี ฐานคนรักษ์แม่โพสพ ฐานคนรักษ์น้ำ  การปลูกพืชสมุนไพร การแปรรูปผลผลิต เป็นต้น

กรมการพัฒนาชุมชน กำหนดแนวทางการพัฒนา “ศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน”จำนวน ๗๖ แห่ง ทั่วประเทศ โดยมีเป้าหมายให้เป็นศูนย์เรียนรู้ที่มีชีวิตผู้ที่สนใจสามารถเข้าไปเรียนรู้และนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ก่อให้เกิดเครือข่ายสร้างสรรค์งานพัฒนาชุมชนในรูปแบบจิตอาสาอย่างยั่งยืน

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : กาญจนา ฟูปิง
ผู้เรียบเรียง : เยาวลักษณ์ เครือคำขาว
แหล่งที่มา : สวท.ลำปาง

ข่าวที่น่าสนใจ