มทบ.32 จัดกำลังพลชุดอาสา อำนวยความสะดวกประชาชนที่รับการฉีดวัคซีนโควิด-19

  • ข่าวจาก : สวท.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 18 ก.ย. 2564
  • อ่าน : 92 ครั้ง

มณฑลทหารบกที่ 32 จัดชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนของหน่วย (ขุนภักดี 32) ร่วมกับอาสาสมัครกิจการพลเรือน อำเภอเมืองลำปาง จัดโครงการ "ช่วยเหลือประชาชนที่รอรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19" โดยการจัดกำลังพลจิตอาสาของหน่วยมาอำนวยความสะดวกให้กับผู้สูงอายุและประชาชนทั่วไป ทั้งการให้ความรู้ถึงประโยชน์ของการรับวัคซีนรวมถึงได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้มาลงทะเบียนรับการฉีดวัคซีน นอกจากนี้ได้จัดวงดนตรีจากหมวดดุริยางค์ของหน่วยมาบรรเลงดนตรีให้กับประชาชนที่มารอดูอาการหลังการฉีดวัคซีน เพื่อลดการวิตกกังวลและเป็นการผ่อนคลาย ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ซึ่งการดำเนินการได้ยึดถือตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) และคําสั่งจังหวัดลำปาง อย่างเคร่งครัด

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อัมฤทธิ์ จานุวี โทร. 0632704713
ผู้เรียบเรียง : เยาวลักษณ์ เครือคำขาว
แหล่งที่มา : สวท.ลำปาง

ข่าวที่น่าสนใจ