ผู้ว่าฯ ลำปาง หารือวางแผนบริหารจัดการน้ำต้นทุนในช่วงฤดูแล้ง ปี 64/65 ลดความเสี่ยงการขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค การเกษตร และการผลิตกระแสไฟฟ้า

  • ข่าวจาก : สวท.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 9 ต.ค. 2564
  • อ่าน : 82 ครั้ง

ที่ห้องประชุมโครงการชลประทานลำปาง นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร กฟผ.แม่เมาะ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 2 ผู้อำนวยการโครงการชลประทานลำปาง ผู้อำนวยการส่วนแผนงาน สำนักงานชลประทานที่ 2 ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาลำปาง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมหารือวางแผนบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูแล้ง ปี 64/65 ในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่จังหวัดลำปาง
สำหรับสถานการณ์อ่างเก็บน้ำในปัจจุบัน (8 ตุลาคม 2564) อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ จำนวน 2 แห่ง มีปริมาณน้ำรวม 185.15 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 67 ปริมาณน้ำใช้การ 174.21 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 65  อ่างเก็บน้ำขนาดกลาง จำนวน 29 แห่ง มีปริมาณน้ำรวม 121.51 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 77 ปริมาณน้ำใช้การ 106.73 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 74 อ่างขนาดเล็ก จำนวน 104 แห่ง มีปริมาณน้ำรวม 44.44 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 74 ปริมาณน้ำใช้การ 37.38 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 72
ปัจจุบันพบว่าน้ำสำรองในอ่างเก็บน้ำแม่จาง และอ่างเก็บน้ำแม่ขาม ในอำเภอแม่เมาะ มีปริมาณน้ำรวมกันเหลือเพียงประมาณ 18 ล้าน ลบ.ม. ซึ่งส่งผลให้มีความเสี่ยงที่จะประสบปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค การเกษตร และการผลิตกระแสไฟฟ้า หากว่าในห้วงเดือนตุลาคม ไม่มีฝนตกลงมาเป็นน้ำต้นทุนเพิ่มให้กับอ่างกักเก็บของอำเภอแม่เมาะ จะมีการสูบน้ำจากเขื่อนกิ่วลมเข้ามาเติมเต็มให้กับอ่างกักเก็บน้ำแม่ขาม เพื่อให้โรงไฟฟ้าแม่เมาะใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้า ซึ่งการผลิตกระแสไฟฟ้า มีความต้องการใช้น้ำปริมาณ 6 ล้าน ลบ.ม.ต่อเดือน ซึ่งหากไม่มีน้ำต้นทุนมาเติม จะมีการประชุมเพื่อติดตามสถานการณ์และจะจัดสรรน้ำจากเขื่อนกิ่วลมเพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ยังคงเน้นย้ำจุดสำคัญในการบริหารจัดการน้ำ ที่จะต้องมีการสำรองเก็บไว้ใช้ในยามฉุกเฉิน ทั้งเพื่อการอุปโภคบริโภคเป็นอันดับแรก รวมทั้งต้องมีการจัดสรรน้ำไว้เพื่อใช้ในการรักษาระบบนิเวศ มีการเตรียมจัดหาแหล่งน้ำสำรองให้พร้อม เพื่อใช้ในภาคการเกษตรพืชไม้ผลของเกษตรกรต้องไม่ยืนต้นตายจากการขาดแคลนน้ำ ตลอดจนต้องทำการจัดสรรน้ำไว้เพื่อใช้กิจการอุตสาหกรรมด้วย

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อัมฤทธิ์ จานุวี โทร. 0632704713
ผู้เรียบเรียง : เยาวลักษณ์ เครือคำขาว
แหล่งที่มา : สวท.ลำปาง

ข่าวที่น่าสนใจ