ผู้ว่าฯ ลำปาง และ สสจ.ลำปาง เปิดเผยกรณีตรวจพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในจังหวัด 28 ราย

  • ข่าวจาก : สวท.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 14 ต.ค. 2564
  • อ่าน : 209 ครั้ง

นายสิธิชัย  จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย นายแพทย์ประเสริฐ  กิจสุวรรณรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง ได้เปิดเผยกรณีตรวจพบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อโควิด-19 ในจังหวัดจำนวน 28 ราย (ข้อมูล ณ วันที่ 13 ต.ค. 64) แยกเป็นติดเชื้อจากต่างจังหวัด จำนวน 2 ราย และติดเชื้อภายในจังหวัด 26 ราย ซึ่งการติดเชื้อภายในจังหวัด แยกเป็นดังนี้

1. พบผู้สัมผัสเสี่ยงสูงจากการระบาดในกลุ่มก้อนเดิม จำนวน 12 ราย ได้แก่ กลุ่มทรัพยากรน้ำบาดาล ภาค 1 จำนวน 3 ราย กลุ่มงานเลี้ยงวันเกิด (หมูกระทะ) จำนวน 2 ราย กลุ่มเกษตรกรหักข้าวโพด ตำบลปงเตา อำเภองาว จำนวน 2 ราย กลุ่มนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคลำปาง จำนวน 1 ราย และกลุ่มตลาดหลักเมือง ตลาดออมสิน จำนวน 4 ราย

2. พบการระบาดเป็นกลุ่มก้อนใหม่ จำนวน 15 ราย ได้แก่ ตำบลสมัย อำเภอสบปราบ จำนวน 6 ราย และอำเภอเมืองลำปาง จำนวน 9 ราย (กระจายไปอำเภอเกาะคา แม่ทะ และสบปราบ)

3. พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำนวน 1 ราย จากการสอบสวนโรคเพื่อวิเคราะห์หาปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดการแพร่กระจายเชื้อโรคโควิด-19 ในจังหวัดลำปาง พบปัจจัยเสี่ยงได้แก่ การรวมกลุ่มจัดกิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน เช่น งานศพ การรวมกลุ่มกันของคนในครอบครัวและบุคคลใกล้ชิด ซึ่งมีญาติพี่น้องที่เดินทางมาจากต่างจังหวัด หรือมีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วยโรคโควิด-19 เป็นต้น

ทั้งนี้ จากสถานการณ์ดังกล่าวขอให้ประชาชนมั่นใจว่า จังหวัดลำปางจะสามารถรับมือกับสถานการณ์การแพร่กระจายเชื้อของโรคโควิด-19 ในจังหวัดได้ แต่อย่างไรก็ตามสิ่งสำคัญในการหยุดการแพร่กระจายเชื้อโรคโควิด-19 นั้น ขึ้นอยู่กับความร่วมมือของประชาชนทุกคน ที่จะช่วยกันปฏิบัติตามมาตรการ DMHTA คือ การรักษาระยะห่างระหว่างบุคคล การล้างมือ การสวมหน้ากากผ้า หรือหน้ากากอนามัย การสแกนและลงทะเบียนในแอพพลิเคชัน "ไทยชนะ "เมื่อใช้บริการในสถานบริการต่าง ๆ หรือแอพพลิเคชัน "ลำปางชนะ" เมื่อเดินทางเข้ามาในจังหวัดลำปาง เพื่อประเมินความเสี่ยงในการเกิดโรคโควิด-19 ซึ่งหากพบความเสี่ยงขอให้แจ้งเจ้าหน้าที่ในสถานบริการใกล้บ้านให้เร็วที่สุด

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อัมฤทธิ์ จานุวี โทร. 063 270 4713
ผู้เรียบเรียง : เยาวลักษณ์ เครือคำขาว
แหล่งที่มา : สวท.ลำปาง

ข่าวที่น่าสนใจ