ลำปางพบผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 เพิ่ม 24 ราย เชื่อมโยงจากกลุ่มก้อนเดิมที่กระจายหลายอำเภอ

  • ข่าวจาก : สวท.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 15 ต.ค. 2564
  • อ่าน : 115 ครั้ง

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง เปิดเผยสถานการณ์โควิด-19 ในพื้นที่ ข้อมูล ณ เวลา 09.00 น. ของวันนี้ (15 ตุลาคม 2564) พบผู้ป่วยติดเชื้อภายในจังหวัดเพิ่ม 24 คน แยกเป็น ติดเชื้อภายในจังหวัด 23 คน ได้แก่ อ.เมืองลำปาง 7 คน อ.เกาะคา 1 คน อ.งาว 4 คน อ.แม่ทะ 2 คน อ.สบปราบ 9 คน ซึ่งในจำนวนนี้มีความเชื่อมโยงการแพร่กระจายเชื้อจากกลุ่มก้อนเดิม และติดเชื้อจากต่างจังหวัด 1 คน หายป่วยกลับบ้านวันนี้ 21 คน โดยสถานการณ์ตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน 2564 ถึงปัจจุบัน พบผู้ป่วยสะสม 2,210 คน อยู่ระหว่างการรักษา 181 คน หายกลับบ้านสะสม 2,014 คน และเสียชีวิตสะสม 15 คน

สรุปข้อมูลการฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยงของจังหวัดลำปาง ได้แก่ บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข อสม. ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 7 โรค ผู้มีโอกาสสัมผัสผู้ติดเชื้อ หญิงตั้งครรภ์ และนักเรียน ล่าสุดฉีดวัคซีนแล้วทั้งหมด 520,347 เข็ม จำแนกเป็นเข็มที่ 1 จำนวน 289,757 คน เข็มที่ 2 จำนวน 226,006 คน เข็มที่ 3 จำนวน 4,584 คน รวม 289,757 คน 

อย่างไรก็ตาม จังหวัดลำปางขอความร่วมมือประชาชนเคร่งครัดตามมาตรการป้องกันโรค DMHTTA ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนโควิด-19 ลำปาง โทร. 093 140 8023 ในวันเวลาราชการ และวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 08.30-16.30 น. หรือสอบถามที่สถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้าน

มุทรสาคร สระบุรี

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อัมฤทธิ์ จานุวี โทร. 063 270 4713
ผู้เรียบเรียง : เยาวลักษณ์ เครือคำขาว
แหล่งที่มา : สวท.ลำปาง

ข่าวที่น่าสนใจ