อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน จ.ลำปาง เปิดรับนักท่องเที่ยว (วันแรก) แบบ New Normal

  • ข่าวจาก : สวท.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 16 ต.ค. 2564
  • อ่าน : 218 ครั้ง

วันนี้ (16 ตุลาคม 2564) อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน จังหวัดลำปาง ได้เปิดแหล่งท่องเที่ยวและการพักแรมของอุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อนทุกแหล่ง เป็นวันแรก หลังจากที่ได้มีการออกประกาศเรื่อง ปิดแหล่งท่องเที่ยวและการพักค้างแรมของอุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อนเป็นการชั่วคราว เพื่อปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตั้งแต่วันที่ 14 เมษายน 2564 เป็นต้นมา
ดังนั้น เพื่อเป็นการเปิดโอกาสและส่งเสริมให้ประชาชนได้เข้ามาท่องเที่ยวและพักผ่อนหย่อนใจตามแหล่งท่องเที่ยวทางธรมชาติของอุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน อีกทั้งเป็นการช่วยเหลือผู้ประกอบการและชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากการปิดกิจการ โดยขอความร่วมมือนักท่องเที่ยวปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และมาตรการการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติวิถีใหม่ (New Normal ของอุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน อย่างเคร่งครัด
สำหรับมาตรการ "การท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติวิถีใหม่" ที่นักท่องเที่ยวต้องปฏิบัติ คือ
1.โหลดแอปพลิเคชัน QueQ  ลงทะเบียนจองล่วงหน้าเพื่อเข้าอุทยานฯ และเก็บรหัสการจองไว้
2.เตรียมผลตรวจโควิด-19 ด้วยชุด ATK หรือวิธี RT-PCR ไม่เกิน 72 ชั่วโมง หรือยืนยันว่าได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 อย่างน้อย 1 เข็ม ไม่ต่ำกว่า 14 วัน ด้วยแอปพลิเคชัน "หมอพร้อม" หรือเอกสารที่ทางราชการออกให้
3.เมื่อมาถึงอุทยานฯ แจ้ซ้อน ให้ทำตามมาตรการป้องกันโควิด-19 ดังนี้ เว้นระยะห่าง หลีกเลี่ยงพื้นที่แออัด, สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ตลอดเวลาที่อยู่ในพื้นที่อุทยานฯ, ล้างทำความสะอาดมือด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อสม่ำเสมอ, ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายไม่เกิน 37.5 องศาเซลเซียส, แสดงผลตรวจโควิด-19 หรือ ผลการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19, ลงทะเบียนเข้า-ออก ด้วยแอปพลิเคชั่นไทยชนะ/ลำปางชนะ/หมอชนะ
4.ชำระค่าบริการผ่านเข้าอุทยานฯ
ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน ได้รับการสุ่มตรวจโควิด-19 ด้วยชุด ATK จากเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอเมืองปาน ซึ่งมีผลการตรวจไม่พบเชื้อโควิด-19 ทุกคน และเจ้าหน้าที่อุทยานฯ ได้รับวัคซีนครบ 2 เข็มทุกคน อย่างไรก็ตามนักท่องเที่ยวสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน โทร. 089 851 3355 ได้ทุกวันในเวลาราชการ

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อัมฤทธิ์ จานุวี โทร. 0632704713
ผู้เรียบเรียง : เยาวลักษณ์ เครือคำขาว
แหล่งที่มา : สวท.ลำปาง

ข่าวที่น่าสนใจ