พาณิชย์ลำปาง เผย สถานการณ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2564/65 ดีขึ้น ราคาตลาดพุ่ง 8.90-9 บาท

  • ข่าวจาก : สวท.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 16 ต.ค. 2564
  • อ่าน : 189 ครั้ง

นางสาวเยาวเรศ  แซ่โค้ว พาณิชย์จังหวัดลำปาง เปิดเผยถึงสถานการณ์การผลิตและการตลาดสินค้าเกษตร (ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์) ปี 2564/65 ของจังหวัดลำปาง ประจำวันที่ 15 ตุลาคม  2564 ว่า จังหวัดลำปางมีพื้นที่เพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (ฤดูฝน) จำนวน 213,998.25 ไร่ ผลผลิตเฉลี่ย 656 กิโลกรัม/ไร่ ประมาณการผลผลิตจำนวน 140,383 ตัน คาดการณ์ผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (ฤดูฝน) ออกสู่ตลาดมากที่สุดในช่วงเดือนตุลาคม-ธันวาคม คิดเป็นร้อยละ 70 ที่เหลือร้อยละ 30 จะออกในช่วงมกราคม–มีนาคม

            สำหรับสถานการณ์ด้านการตลาด เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดลำปางทยอยเก็บเกี่ยวและจำหน่ายข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ให้แก่ผู้รวบรวมในพื้นที่แล้ว โดยผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่นำมาจำหน่ายส่วนใหญ่มีความชื้นประมาณ 30-35% จำหน่ายได้ในราคากิโลกรัมละ 6.00-6.30 บาท/กก. และ ณ ความชื้น 14.5% ราคากิโลกรัมละ 8.90-9 บาท/กก.

          ทั้งนี้  หน้าโรงงานอาหารสัตว์ ซีพี ลำพูน และเบทาโกร ลำพูน (ความชื้น 14.5%) รับซื้อราคา 9.90-10.10 บาท/กก. โดยสถานการณ์ในภาพรวมดีขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2563 (ความชื้น 14.5% จำหน่ายได้ในราคากิโลกรัมละ 6.90-7.70 บาท/กก. และ ณ ความชื้น 30% ราคากิโลกรัมละ 5.50-6.03 บาท/กก.)

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : กาญจนา ฟูปิง
ผู้เรียบเรียง : เยาวลักษณ์ เครือคำขาว
แหล่งที่มา : สวท.ลำปาง

ข่าวที่น่าสนใจ