พาณิชย์ลำปาง ลงพื้นที่ส่งเสริมและหาแนวทางเชื่อมโยงการตลาดวิสาหกิจชุมชนกลุ่มข้าวทิพย์ช้าง “แปลงนาอินทรีย์ 100 เปอร์เซ็นต์”

  • ข่าวจาก : สวท.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 19 ต.ค. 2564
  • อ่าน : 116 ครั้ง

นางสาวเยาวเรศ  แซ่โค้ว พาณิชย์จังหวัดลำปาง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการประกอบธุรกิจการค้าและการตลาด ลงพื้นที่พบปะและหารือแนวทางการเชื่อมโยงการตลาดวิสาหกิจชุมชนกลุ่มข้าวทิพย์ช้าง อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง ซึ่งเป็นวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกและจำหน่ายข้าวอินทรีย์ เน้นการปรับปรุงคุณภาพของดินเป็นหลัก เป็นแปลงนาอินทรีย์ 100 เปอร์เซ็นต์ พันธุ์ข้าวที่ปลูกเป็นข้าวพันธุ์มะลินิลสุรินทร์ และปัจจุบันทางกลุ่มได้มีการทดลองทำผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าวเป็นเครื่องดื่มข้าวออร์แกนิคชนิดผงเพื่อสุขภาพ และโจ๊ก โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำปางจะดำเนินการช่วยหาตลาดกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการผลิตภัณฑ์ ส่งเสริมการตลาดออฟไลน์ผ่านไปรษณีย์ไทย และตลาดออนไลน์ต่อไป

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อัมฤทธิ์ จานุวี โทร. 063 270 4713
ผู้เรียบเรียง : เยาวลักษณ์ เครือคำขาว
แหล่งที่มา : สวท.ลำปาง

ข่าวที่น่าสนใจ