ลำปาง พ่อค้า-แม่ค้า ตลาดหลักเมืองและตลาดออมสิน รวมตัวกันเรียกร้องให้ผ่อนปรนวางขายสินค้า ภายหลังมีประกาศงดตั้งวางจำหน่ายสินค้าบนทางเท้า

  • ข่าวจาก : สวท.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 19 ต.ค. 2564
  • อ่าน : 122 ครั้ง

วันนี้ (19 ตุลาคม 2564) กลุ่มพ่อค้า แม่ค้า ตลาดหลักเมืองและตลาด​ออมสิน  จ.ลำปาง รวมตัวกันที่ศาลากลางจังหวัดลำปาง เพื่อเรียกร้องให้เทศบาลผ่อนปรนให้วางขายสินค้าตามเดิม ตามที่เทศบาลนครลำปางได้ประกาศงดตั้งวางจำหน่ายสินค้าบนถนนและทางเท้า ถนนบุญวาทย์และถนนราชวงค์ ต่อเนื่องอย่างไม่มีกำหนด เนื่องด้วยสถานการณ์โควิด-19 เพื่อเป็นการคัดกรอง เว้นระยะห่างตามมาตรการเฝ้าระวังโรคโควิด-19 ตั้งแต่ 20 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป

สำหรับกลุ่มพ่อค้า แม่ค้า ได้เสนอให้ผ่อนปรนการวางขายสินค้าที่เดิม โดยยินยอมให้จัดระเบียบ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย

ด้านนายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้พบกับกลุ่มพ่อค้า แม่ค้า และกล่าวเห็นใจกับทุกฝ่าย โดยให้กลุ่มพ่อค้า แม่ค้า เขียนปัญหาข้อร้องเรียน และพร้อมที่จะหาทางออกตามข้อร้องเรียนดังกล่าว เพื่อให้ได้รับผลกระทบน้อยที่สุด

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อัมฤทธิ์ จานุวี โทร. 063 270 4713
ผู้เรียบเรียง : เยาวลักษณ์ เครือคำขาว
แหล่งที่มา : สวท.ลำปาง

ข่าวที่น่าสนใจ